Business Region
Kristiansand
Meny

/ Vår business

Business Region Kristiansand inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. Her kan du lese mer om hvem vi er og hva vi gjør, og hvis det er noe du lurer på eller vil samarbeide om, blir vi glade for å bli kontaktet.