Business Region
Kristiansand
Meny

/ Vindmuligheter

Prosjekt Vindmuligheter, som er en del av Birkenes Næringsforum, skal sikre 250 millioner til lokalt og regionalt næringsliv, av en planlagt totalinvestering på 800-900 millioner kroner (i tillegg vil det bli betydelige lokale inntekter knyttet til langsiktig drift av anlegget).

Dette skal skje gjennom å:

 • Legge til rette for små og store lokaleleverandører
 • Sikre E.ON de besteløsningene
 • Minimere det miljømessige fotavtrykket
 • Skape nye samarbeid og nyskapning i virksomheter
 • Starte utvikling av regionalt kompetansenettverk for vind

Organisering av Prosjekt Vindmuligheter:

Prosjekteiere:
Birkenes Næringsforum og E.ON

Samarbeidspartnere:

 • Trygve Raen (Prosjektleder, BTG og Foss)
 • Mona Mortensen (Repstad Anlegg)
 • Rune Røyland (TT anlegg)
 • Heine Østby (3B Fibreglass)
 • Gisle Stavland (Birkenes Sparebank)
 • Anders Christiansen (Ordfører, Birkenes kommune)
 • Gunnar Høygilt (Selvstendig)
 • Kjell Rune Nakkestad, e-on
Fv. stortingsrepresentant Svein Harberg, Arild Tveide (BRKrs), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Gunnar Adolf Aanesland.

Fv. stortingsrepresentant Svein Harberg, Arild Tveide (BRKrs), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Gunnar Adolf Aanesland.

Vindmøller i tre

Som et konkret resultat av vindsatsingen til Prosjekt Vindmuligheter i Birkenes, lanserte Aanesland Fabrikker tanken om å bygge tårnet i tre. Ideen ble fort satt i «produksjon». Interessen er stor på flere nivå; politisk og blant vindmølleutbyggere. Får Aanesland Fabrikker «sikkerhetsklarert» trevindmølla, har E.ON som mål å bygge 4 slike vindmøller i Birkenes. Det vil bli en verdens nyhet når vindmølleparkene åpnes 31. desember 2021.

Samarbeidspartnere:

 • Aanesland Fabrikker v/Gunnar Adolf Aanesland 
 • E-on v/Kjell Rune Nakkestad
 • Internt i Business Region Kristiansand
 • Prosjekt Vindmuligheter

Facility mangement

Facility mangement skal legge til rette for at flest mulig av næringslivet i Birkenes skal kommune i posisjon til å levere inn tilbud rundt E.Ons vindsatsing. Det være seg innenfor overnatting, bespisning, lager/lagerhotell og alt som en ikke kommer på. For å sikre kvaliteten i hva næringslivet i Birkenes kan levere av varer og tjenester, skal det utarbeides en egen database. Denne skal fortelle det meste om hvert enkelt firmas tilbud.
Databasen skal også nærmest fremstå som salgskanal ovenfor E-ON.

Samarbeidspartnere:

 • Flaa Kran og Transport v/Kristen Flaa
 • Frukt og beton v/Einar Kolstad
 • TRE3 v/Morten Tobiassen
 • Rørleggermester Jarle Håkedal A/S v/Jarle Håkedal
 • Marikken v/Maria Håkedal

Midlertidig kontorlokale – vaffelbu

Vindutbygger E.ON har behov for kontorlokale i planlegging- og byggefase fra tidlig høst 2019 til Innovasjonshuset står ferdig 31.desember 2021.I stedet for å leie lokaler i Birkeland sentrum, ønsker E.ON at det skal bygges nytt kontorlokale på rundt 50 m2. Etter endt bruk kan det midlertidige kontorlokale flyttes til Toplandsheia. Her kan det brukes som vaffelbu, varmestue eller som smørebu. Toplandsheia er en del av et regionalt løypenettverk på ski.

Samarbeidspartnere:

 • TRE3 A/S v/Morten Tobiassen
 • Aanesland Fabrikker v/Gunnar Adolf Aanesland
 • Birkeland Frikirke v/Vemund Ruud
 • Øynaheia løypelag v/Kristen K. Rosåsen
 • Herefoss Idrettslag v/Andreas Holm
 • E.ON v/Kjell Rune Nakkestad
 • Birkenes kommune v/ordfører Anders Christiansen