Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Tredagen

Scanflex, Uldal, Foss og Aanesland er noen av Norges ledende trevarefabrikker og finnes alle i Birkenes kommune. Disse gikk sammen med Business Region Kristiansand om å arrangere Tredagen, en stor felles inspirasjonsdag for sin bransje. 

Noen av Norges ledende trevarefabrikker på sine markedsområder finnes i Birkenes kommune. Scanflex, Uldal, Foss og Aanesland har alle solide nasjonale posisjoner ut mot byggevarekjeder, byggmestre og utførende entreprenører.

For å sikre videre vekst og utvikling har de 4 bedriftene en felles utfordring; hvordan kan vi også sikre en høyere bevissthet og tydeligere posisjon blant arkitekter, byggherrer og andre viktige beslutningstakere? Hva må til for at våre produkter velges allerede tidlig i planleggingsprosessen? 

For å besvare disse spørsmålene gikk Scanflex, Uldal, Foss og Aanesland Fabrikker sammen om å arrangere Tredagen 2019. En stor felles inspirasjonsdag med lokale, nasjonale og internasjonale deltakere. Hit ble arkitekter, entreprenører og beslutningstakere på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå invitert, i tillegg til kontakter fra byggevarebransjen, byggmestre, håndverkere og lokale entreprenørselskaper. Målet med Tredagen var å gi de 4 store aktørene enda tydeligere posisjoner i sine etablerte marked og målgrupper.

Hovedprogrammet for den første Tredagen foregikk hos Aanesland fabrikker, deretter ble det bedriftsbesøk til de øvrige samarbeidspartnerne; Uldal, Scanflex og Foss bad. Tredagen var en inspirasjonsdag med høy kvalitet og positive ringvirkninger for resten av skog- og trenæringen og andre lokale og regionale næringsaktører innen trenæringen på Agder. På sikt er det planer om å gjenta Tredagen hvert andre år. 

Samarbeidspartnere:

  • Udal v/Atle Uldal
  • Foss Fabrikker v/Tone Foss
  • Scanflex v/Sigmund Aabel
  • Aanesland Fabrikker v/Gunnar Adolf Aanesland
  • Prosjektgruppemedlem Lars Husaas