Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Styrenettverk, utvalg og komiteer vi tar del i

Som aktiv tilrettelegger for prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen tar Business Region Kristiansand del i en rekke styrenettverk, utvalg og komiteer.

Geir Askvik Haugum
- Advisory Board, Handelshøyskolen ved UiA
- Styringsgruppen for Møtebyen, Kristiansand kommune

Tina Norheim Abrahamsen
- Styremedlem/ Medlem ressursgruppe Women in Business
- Styremedlem U40

Tor Sommerseth
- Styremedlem Fair Play Agder