Business Region
Kristiansand
Meny

/ Secrets of Agder

Business Region Kristiansand tok initiativet til å skape et møtepunkt for internasjonale arbeidere og nyinnflyttede nordmenn. Sammen med UiA arrangerer vi en samling hver første mandag i måneden i perioden oktober – april hvert år.

English text below.

Første treff som gikk av stabelen 4. februar 2019 ble en stor suksess med over 50 deltakere i Teateret. Ordføreren åpnet arrangementet og delte sine hemmeligheter om vår region. Mange nye kontakter ble skapt.  

Følg oss på Facebook hvor program, sted og tid for nye arrangementer vil bli publisert. Arrangementene er gratis, men krever påmelding.

Hovedhensikten med de engelsktalende samlingene er å legge til rette for sosiale nettverk blant utenlandske arbeider og nyinnflyttede nordmenn i regionen vår. Integrering handler mye om trivsel og da er nettverksbygging en viktig del av prosessen. Hver samling inneholder også en kort sekvens med f.eks. kunnskapsdeling om regionen vår eller informasjon om steder man bør besøke eller ting man kan gjøre. Vi oppfordrer alle bedrifter til å informere aktuelle kollegaer.

Business Region Kristiansand took the initiative to create a meeting point for international workers and newly arrived Norwegians. Together with UiA and The Chamber of Commerce in Kristiansand, we arrange a gathering usually every first Monday of the month in the period October - May every year.

The first meeting that took place on 4 February 2019 was a great success with over 50 participants in the Theater. The mayor opened the event and shared his secrets about our region. Many new contacts were made.

Follow us on Facebook where program, place and time will be published. The events are free, but require registration.

The main purpose of the English-speaking gatherings is to facilitate social networks among foreign workers and newly arrived Norwegians in our region. A succsessful Integration is very much about well-being and then networking is an important part of the process. Each collection also contains a short sequence with e.g. knowledge sharing about our region or information about places to visit or things to do. We encourage all companies to inform relevant colleagues.