Business Region
Kristiansand
Meny

/ ScaleUp Agder

Scaleups er virksomheter med gjennomsnittlig annualisert vekst i antall ansatte eller i omsetning på mer enn 20% årlig over en tre-års periode og med 10 eller flere ansatte ved starten av perioden. ScaleUp Agders fokus er de mindre og yngre bedrifter med potensial, men også spin- offs og generasjonsskifte

Vår langsiktige ambisjon er at regionen blir sett på som et fruktbart sted ikke bare for å starte bedrifter men også for å få bedrifter til å skalere opp og vokse. 

ScaleUp Agder (ScupA) er et privat/offentlig non-profit inititativ som skal bidra til at regionen blir ledende på å tilrettelegge for og stimulere til skalering av unge vekstbedrifter ScupA er p.t. fullfinansiert av Sørlandets Kompetansefond. Det skal planlegges en exit som sikrer videreføring Prosjektet tar sikte på å være et instrument for å promotere vekst gjennom analyser og formidling av innsikt, beste praksis og suksesshistorier og har som mål å bidra til økt kunnskap om hvordan skalere opp en bedrift. Videre sikter prosjektet mot å bidra at økosystemet i større grad, mer effektivt og mer helhetlig dekker behovene som muliggjør vekst hos potensielle vekstbedrifter.

Tiltaket skal være bransjeuavhengig og stedsuavhengig i regionen, og vil invitere til samarbeid med og være åpent for deltakelse fra alle aktører i økosystemet. ScupA skal skape muligheter gjennom å bygge nettverk og samarbeide med næringslivsaktører, universitetsmiljøer og offentlige aktører regionalt, nasjonalt og, hvis formålstjenlig, internasjonalt. På sikt kan Scaleup Agder vurdere muligheten for å «skalere opp» opp Scaleup Agder til et Scaleup Norway.