Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ ReConcile – energieffektive kommunale bygg

Som representanter for Region Kristiansand deltar Kristiansand og Birkenes kommuner i Interreg-prosjektet Reconcile; reducing energi use in the construction and operation of public buildings. 

Målet med prosjektet er erfaringsdeling og læring knyttet til redusert energibruk i offentlige bygg. Det var Universitetene i Lund og Aarhus som er initiativtakere til prosjektet. De ønsket samarbeid med kommuner i Øresundsregionen (Norge, Sverige og Danmark). Kristiansand kommune og Birkenes kommune har aktuelle prosjekter med fokus på bygg i tre og energieffektivisering. Deltakelse i et Interreg-prosjekt er interessant, for å lære mer av kommuner og fagmiljøer som arbeider med lignende problemstillinger. 

Prosjektet har hovedfokus på to hovedtemaer: 

  • Hvordan kan vi minske energibruk i offentlige bygg, både når det gjelder driftsenergi og innebygget energi, og hvordan kan vi unngå suboptimalisering? 
  • Hvordan kan politikk utformes og kunnskap deles mellom interessenter slik at reduksjonen gir reell nytteverdi for samfunnet?  

Det er Kristian Råmundal og Arild Tveide som deltar i prosjektet fra Business Region Kristiansand.