Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Paddaprosjektet

Padda var navnet på en tømmefløtebåt som gikk med slep på Herefossfjorden. Birkenes Historielag arbeider med å få den stilt ut, i et nytt bygg et steinkast fra fjorden den trafikkerte.  

«Padda», som i sin tid dro tømmer ned Herefossfjorden, står i dag landfast på Løland, Birkenes. Det er Torstein Vehusheia i Trollvegg Arkitektstudio i Kristiansand som har tegnet huset til «Padda». Torstein er barnebarn til «Paddas» siste «skipper», Ole Vehusheia. Bilder og informasjon om «Padda» og Tovdalsvassdraget, blir også en del av innholdet.

 Hvis alt går etter planen vil Padda stilles ut på rasteplassen på Søre-Herefoss langs RV41. 

Komiteen som jobber med å realisere planene på Søre-Herefoss er Kristen K. Rosåsen (leder), Kjell Eirik Stoveland, Arne Løland og Olav Vehusheia. Det er Birkenes Historielag som er prosjekteier. I tillegg bistår Arild Tveide, Business Region Kristiansand/Birkenes kommune.