Business Region
Kristiansand
Meny

/ Næringsforsight

Prosjektet Næringsforesight Agder mot 2030 startet opp januar 2018 på oppdrag fra Kristiansand kommune i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Sørlandsparken Næringsforening AS, Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal regionråd og Kommunesamarbeidet Østre Agder. Konsulentselskapet inFuture har vært engasjert som ekstern rådgiver og prosjektleder. Prosjektet avsluttes nå med en endelig rapport.

– Målet med foresightstudien er å gi et godt og relevant kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region. Samtidig vil vi bidra til at kommunene i Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv, sier prosjekteier Haugum, leder for Business Region Kristiansand.

Styringsgruppe og organisering

Styringsgruppa for prosjektet består av:

Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
Peter Klemsdal, Sørlandets Kompetansefond
Anita S. Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Erik Rostoft, Sørlandsparken Næringsforening AS
Svein Vangen, Listerrådet
Øyvin Moltumyr, Lindesnesregionen
Runar Granheim, Setesdal regionråd
Bård V. Birkedal, Østre Agder regionråd
Kenneth Andresen, observatør Vest-Agder fylkeskommune/Aust-Agder fylkeskommune
Eli Skaranger, observatør Universitetet i Agder

I tillegg har Kåre Andersen (Arendal kommune) og Morten Haakstad (Arendal Næringsforening) vært invitert til styringsgruppemøtene.

Business Region Kristiansand er prosjekteier, med Geir Askvik Haugum som prosjektleder og Valborg Langevei som prosjektkoordinator.

inFuture har vært engasjert som ekstern rådgiver og prosjektleder, ved hhv. Camilla AC Tepfers, Nikolai Stefanovic og Trygve Lie i inFuture.

Kontakt

Prosjektleder og leder for Business Region Kristiansand, 
Geir Askvik Haugum, mobil 971 71 885

Prosjektkoordinator og rådgiver Business Region Kristiansand, 
Valborg Langevei, mobil 992 19 474