Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Næringsforsight

Prosjektet Næringsforesight Agder mot 2030 gikk fra januar til september 2018, og hadde som formål å gi et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for videre utvikling av Agder. 

Prosjektet Næringsforesight Agder mot 2030 ble initiert av Kristiansand kommune, i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Sørlandsparken Næringsforening AS, Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal regionråd og Kommunesamarbeidet Østre Agder. Konsulentselskapet inFuture var engasjert som ekstern rådgiver og prosjektleder.

– Målet med foresightstudien er å gi et godt og relevant kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region. Samtidig vil vi bidra til at kommunene i Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv, sier prosjekteier Haugum, leder for Business Region Kristiansand.

Styringsgruppa for prosjektet bestod av:

Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
Peter Klemsdal, Sørlandets Kompetansefond
Anita S. Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Erik Rostoft, Sørlandsparken Næringsforening AS
Svein Vangen, Listerrådet
Øyvin Moltumyr, Lindesnesregionen
Runar Granheim, Setesdal regionråd
Bård V. Birkedal, Østre Agder regionråd
Kenneth Andresen, observatør Vest-Agder fylkeskommune/Aust-Agder fylkeskommune
Eli Skaranger, observatør Universitetet i Agder

I tillegg har Kåre Andersen (Arendal kommune) og Morten Haakstad (Arendal Næringsforening) vært invitert til styringsgruppemøtene. Business Region Kristiansand er prosjekteier, med Geir Askvik Haugum som prosjektleder og Valborg Langevei som prosjektkoordinator. inFuture har vært engasjert som ekstern rådgiver og prosjektleder, ved hhv. Camilla AC Tepfers, Nikolai Stefanovic og Trygve Lie i inFuture.

Kontakt:

Prosjektleder og leder for Business Region Kristiansand, 
Geir Askvik Haugum, mobil 971 71 885