Business Region
Kristiansand
Meny

/ Lillesand–Flaksvandbanen

I formålsbeskrivelsen har selskapet beskrevet at vi skal: Sikre, istandsette og vedlikeholde kulturarven etter Lillesands-Flaksvandsbanen; Gjennom erverv eller disposisjon av tilgjengelig jernbanegrunn, bygninger og gjenstander. Ved å skaffe seg disposisjon over rullende materiell eller rekonstruere dette for utstilling eller bruk

Lillesand-Flaksvandbanen, LFB, var Agderfylkenes første jernbane. Den ble åpnet noen måneder før Setesdalsbanen og så mye som 42 år før Sørlandsbanen, som ikke ble åpnet til Kristiansand før i 1938.

Styret har senere tydeliggjort at selskapet skal ha hovedfokus på 4 hovedområder i videre prioritering av prosjekter og aktiviteter:

  • Lillesand: Hovedfokus på aktiviteter og prosjekter i og rundt stasjonsbygningen i Lillesand, for å synliggjøre og profilere Lillesands-Flaksvandsbanens betydning for Lillesand
  • Birkenes: Lokale aktiviteter i Birkenes, for å synliggjøre og profilere jernbanens betydning for Birkenes (sannsynligvis spredt på flere ulike lokasjoner)
  • Jernbanetraseen: Tilbakeføring og vedlikehold av den fysiske jernbanetraseen, i første omgang mellom Jordbrunna og Modalen. Senere flere strekninger. Først som gang/sykkelsti, senere gjerne sporlegging/dresin e.l.
  • Informasjon og historikk: Generell informasjon om Lillesand-Flaksvandsbanen, videreutvikling av arkiver, profilering, sosiale medier mv.

Samarbeidspartnere:

  • Styreleder Carl Fredrik Thorsager og
  • Styremedlem Martin Johan Birkeland. P
  • Xpand v/prosjektleder Kristian Råmunddal