Business Region
Kristiansand
Meny

/ Relocation Region Kristiansand

Business Region Kristiansand leder prosjektet om en felles ressurs knyttet til arbeidet med rekruttering fra utlandet i prosjektperioden 1.august 2019-31.juli 2021.

Næringslivet og akademia i Agder har lang tradisjon for også å rekruttere internasjonal arbeidskraft. Arbeidet med immigrasjon og integrering er ofte forbundet med mye tidkrevende arbeid i hver enkelt personalavdeling. Business Region Kristiansand leder det 2-årige prosjektet som er et spleiselag mellom offentlig sektor, akademia og privat næringsliv.

Å flytte til en ny kultur er utfordrende i seg selv. Når man i tillegg må håndtere temaer som opphold- og arbeidstillatelse for Schengen/ikke Schengen-borgere, søke om personnummer, skattekort, sikre gyldig førerkort og registrering av evt. utenlandske biler, ordne helsetjenester og bank- og forsikring samt å finne ny bolig, kan det by på en rekke nye utfordringer. Og ikke minst, dette er tidkrevende oppgaver. Et spleiselag om en felles støttefunksjon kan bidra til en mer effektiv og smidig immigrasjon.
En annen aktuell utfordring er å sikre at ikke bare den nye arbeidstakeren trives, men at både ektefelle og barn finner seg til rette i det nye landet. Alternativet hvis så ikke skjer kan det være at bedriften mister sin ansatt og konsekvensen blir gjerne store kostnader uten effekt for selskapet.

Relocation Region Kristiansand kan bidra til at medarbeideren, med evt. ektefelle og barn, får assistanse til tjenester som immigrasjon, søk etter første bolig, bistand knyttet til søknad om skole- og barnehageplass, partnerjobb og et sosialt nettverk utenfor arbeidsplassen. Hensikten er å gjøre overgangen til et liv i Norge så enkelt som mulig for familien og samtidig bidra til at den nyansatte er operativ så raskt som mulig – noe som både er tidsbesparende og lønnsomt for bedriften.

Ønsker din bedrift slike tjenester? Ta kontakt med Birthe Helland Olsen (birthe.helland.olsen@kristiansand.kommune.no) Business Region Kristiansand.