Business Region
Kristiansand
Meny

/ Grønt belte

Grønt Belte vil hjelpe innlandskommunene til positiv nærings- og samfunnsutvikling, gjennom bedre og mer fremtidsrettet bruk av skog og andre naturressurser.

Sammen med Business Region Kristiansand, tar kommunene Åmli, Birkenes og Froland initiativ til et nytt grønt partnerskap. Samarbeidet Grønt belte er åpent for alle innlandskommuner på Agder som ser nytten av å være med.

I første fase er Grønt belte tenkt som et næringsrettet samarbeid mellom kommuner i det grønne innlandsbeltet på Agder, med felles muligheter innen skog- og trerelaterte virksomheter. På lengre sikt kan det være aktuelt å utvide med prosjekter for flere grønne og klimavennlige satsinger, i de samme kommunene (f.eks. reiseliv, fornybar energi mv.). Partnerskapet vil samarbeide med Partnerskap for blå vekst og andre regionale/nasjonale samarbeid med lignende formål. Vi ønsker også tett samspill med fylket og andre regionale aktører som ønsker å bidra til fremtidsrettet utvikling av skog- og trenæringen.

Samarbeidspartnere:

  • Åmli kommune v/John S. Sigridnes
  • Froland kommune v/Sigurd A. Jensen
  • Birkenes kommune v/Halvor Nes
  • Internt i Business Region Kristiansand