Business Region
Kristiansand
Meny

/ GRESS

Kristiansand kommune deltar i EU-prosjektet Green Startup Support, "GRESS".

Prosjektet handler om å fremme grønn innovasjon og entreprenørskap og å bidra til flere og mer levedyktige oppstartsbedrifter innenfor grønne og blå næringer. Prosjektet går over tre år og skal foreslå hvordan Kristiansand kommune kan tilrettelegge for grønn innovasjon gjennom planer og strategier.

Fem land deltar

Foruten Kristiansand er følgende deltakere med i prosjektet: Pireus i Hellas, Bologna i Italia, Vest-Pomerania i Polen og forretningsnettverket CleanTech i Bulgaria som har fokus på teknologi, innovasjon og bærekraft.


Foto: Interreg Europe

Foto: Interreg Europe

Erfaringsutveksling og undersøkelser

Erfaringsutveksling, identifisering og overføring av god praksis mellom partnerne er ment å øke bevisstheten om mulighetene innenfor disse næringene blant potensielle entreprenører og stimulere til flere oppstartsbedrifter som klarer seg gjennom de første årene etter etablering. Det er også en ambisjon å utveksle erfaringer og praksis som kan forbedre oppstartsbedriftenes tilgang til risikokapital, og bidra til at de lykkes bedre i offentlig anskaffelser innenfor aktuelle sektorområder.

Våren 2020 gjennomfører deltakerne en undersøkelse blant relevante bedrifter i de respektive geografiske områdene. Informasjonen skal gi innsikt i hvordan bedriftene opplever sine rammebetingelser og mulighet for å identifisere eventuelle forbedringspotensialer.

Et Interreg Europe – prosjekt

GRESS er et Interreg Europe-prosjekt. Slike prosjekter som adresserer relevant planverk i fylker, kommuner eller regioner.

Målet er å forbedre politikkinstrumenter i utvikling av innovasjon og næringsliv. Målsettingen for prosjektet er tydelig i samsvar med målsettinger for Kristiansand kommune.