Business Region
Kristiansand
Meny

/ GRESS

Kristiansand kommune mottar støtte fra Interreg Europe for prosjektet "GRESS" som omhandler hvordan Kristiansand kommune kan arbeide og tilrettelegge for grønn innovasjon gjennom våre planer og strategier.

Interreg Europe er i hovedsak et program som adresserer relevant planverk i fylker, kommuner eller regioner.

Prosjektet handler om å fremme grønn innovasjon, entreprenørskap og bidra til flere og mer levedyktige oppstartsbedrifter innenfor grønne og blå næringer. Erfaringsutveksling, identifisering og overføring av god praksis mellom partnerne er ment å øke bevisstheten om mulighetene innenfor disse næringene blant potensielle entreprenører og stimulere til flere oppstartsbedrifter som klarer seg gjennom de første årene etter etablering. Det er også en ambisjon å utveksle erfaringer og praksis som kan forbedre oppstartsbedriftenes tilgang til risikokapital, og bidra til at de lykkes bedre i offentlig anskaffelser innenfor aktuelle sektorområder.

Målet er å forbedre politikkinstrumenter i utvikling av innovasjon og næringsliv. Målsettingen for prosjektet er tydelig i samsvar med målsettinger både for gamle og nye Kristiansand kommune. Prosjektet skal gå over tre år. 

Foto: Interreg Europe

Foto: Interreg Europe