Business Region
Kristiansand
Meny

/ Grønn forretningsidekonkurranse 2018

Gjennom Grønn forretningsidekonkurranse jaktes det på grønne ideer uavhengig av bransje, som for eksempel handler om ressursutnyttelse, gjenbruk, forbedrede industriprosesser, avfallsutnyttelse, dataanvendelse og IKT-løsninger, transportløsninger, energiløsninger, kjemikaliebruk, grønne byggløsninger, klima-/miljøvennlige materialer eller ulike tekniske løsninger for å nevne noe.

Business Region Kristiansand og Vest-Agder fylkeskommune er prosjektdrivere i samarbeid med Climate Launchpad, Sørlandet Kompetansefond, DNB, Innovasjon Norge og virkemiddelaparatet i hele Agder. Samarbeidspartnerne ønsker å være aktive bidragsytere for å realisere nye og grønne produkter og løsninger. Dette gjøres ved å sette økt fokus på bærekraftige forretningsideer blant etablerere som grunnlag for å skape fremtidens arbeidsplasser i Agder. 
Tidligere konkurranser har vist at det er svært mange spennende forretningsideer i Agder. Både 2016- og 2017 vinnerne av konkurransen har kommet med i EUs akselleratorprogram Climate KIC som gir tilgang på unik kompetanse og i underkant av en million kroner. 

Vinneren av konkurransen premieres med:

 • 30.000,- til videre forretningsutvikling
 • Reise, opphold og deltakeravgift – SLUSH i Finland 04.12 - 05.12 (verdens ledende startup event)1
 • Mentortilskudd fra Innovasjon Norge (verdi 30.000,-)2
 • Dekning av deltakeravgift for 1 person på MIT-REAP (Massachusetts Institute of Technology) sommerskole for entreprenører i juni 2019 i Stavanger (Verdi 10.000,-)3

2. og 3. plassen premieres med: 

 • Henholdsvis kr. 15.000,- og kr. 10.000,- til videre forretningsutvikling
 • Reise, opphold og deltakeravgift – SLUSH i Finland 04.12 - 05.121
 • Dekning av deltakeravgift for 1 person på MIT-REAP (Massachusetts Institute of Technology) sommerskole for entreprenører i juni 2019 i Stavanger (Verdi 10.000,-)3

Alle finalister

 • Får rådgivning og profesjonell pitchetrening før finalen
 • Juryen vil dele ut 1 ekstra plass blant øvrige finalister på MIT-REAP (Massachusetts Institute of Technology) sommerskole for entreprenører i juni 2019 i Stavanger (Verdi 10.000,-)3
 • Alle finalister som kan være aktuelle for å delta i neste års Climate KIC akseleratorprogram eller Climate Launchpad vil få mulighet til veiledning i søknadsprosessen fra Climate Launchpad i Norge.
 • Mottar bok og arbeidshefte “Disciplined Entrepreneurship” av Bill Aulet, Massachusetts Institute of Technology Entrepreneurship

1 Omfatter 1 person. Med forbehold inkluderer det også deltakelse på egen bootcamp sammen med Climate KIC 03.12 samme sted. Turen vil være organisert med egen reiseleder.
2 Mentortilskudd forutsetter at man har registrert et foretak
Her kan du lese om MIT-REAP Entrepreneurship Summer School som ble arrangert i 2018 

For pengepremier skal det gis en kort rapport om anvendelse innen 30.6.2019. Vi forbeholder oss retten til om nødvendig å omdisponere reisepremie (hvis noe uforutsett hindrer reise) og mentortilskudd (hvis man ikke er kvalifisert).