Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Fremtidens havvind

Regjeringen har varslet en storsatsing på havvind. Dette gir nye spennende muligheter for leverandørindustrien på Agder. Kristiansand kommune løfter frem Kongsgård havn som en velegnet lokasjon for en basestasjon for havvind. 

Private og offentlige aktører på Sørlandet står samlet bak samarbeidsprosjektet Fremtidens Havvind, som skal samle og synliggjøre regionens felles satsing på havvind. Foreløpig er det lagt ut to konsesjonsområder i Norsk farvann, Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord. Markedet er enormt, og kan gi store muligheter for bedrifter i Kristiansand og resten av Agder, både når det gjelder bunnfast og flytende havvind. Lengre vest i Agder finnes store sjønære næringsområder som kan egne seg godt for lagring og sammenstilling av vindmøller og store konstruksjoner. Det vil også være behov for sjønære basestasjoner for administrasjon, drift, vedlikehold og beredskap. Her kan en sentral plassering i Kristiansand, med kort vei til kompetansemiljøer og infrastruktur, være en fordel. Kristiansand kommune og lokale bedrifter har allerede presentert Konsgård havn som en attraktiv lokasjon for en basestasjon for flere aktuelle utbyggere. Det er også laget en egen nettside som presenterer mulighetene i Kongsgård Havn.