Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Et løft for matregionen Agder

Matprodusenter i regionen jobber sammen for å fremme lokalmat og matturisme i Agder.

Gjennom samarbeid, innsikt og bruk av teknologi er hensikten å få til bærekraftig og lønnsom verdiskaping innen lokal matproduksjon og omsetning på tvers av kommunene i Agder. Anført av prosjektleder Siv Kristiansen i selskapet Day of Week arbeides det nå med et forprosjekt, med tilsagn fra Agder fylkeskommune, som skal undersøke om det gjennom digitalt samarbeid er mulig å gi lokalmatprodusenter i Agder økt markedsadgang og samtidig gjøre lokalmatopplevelser og matopplevelseskonsepter mer tilgjengelige for kjøpere.

Målet med prosjektet er blant annet å øke markedsadgang og lønnsomhet, tilrettelegge for bærekraftig forbruk av mat og matturisme og skape flere inntektsmuligheter for lokalmatprodusentene i Agder.

Arild Tveide fra Birkenes Næringsforum/ Business Region Kristiansand bistår prosjektet, i tillegg til Norkart og Marketing Clinic.