Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Birkenes Næringsforum

Birkenes Næringsforum skal legge til rette for næringsutvikling i Birkenes gjennom å være en framsynt pådriver og sparringpartner for det etablerte næringslivet. 

Birkenes Næringsforum ble etablert i 1992 og bidrar til samarbeid mellom lokalt næringsliv og den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Næringsforumet er organisert som en forening og er registrert i Brønnøysundregisteret – org. nr. 986 328 149. Arild Tveide er prosjektkoordinator og sekretær for Birkenes Næringsforum. Birkenes Næringsforum består per i dag av nær 50 medlemmer. 

Aktiviteten består av medlemsmøter, frokostmøter og styremøter der saker av felles interesse for næringslivet og kommunen tas opp. Målet for arbeidet er å sørge for at Birkenes alltid vurderes om et alternativ ved nyetableringer. Være et tydelig bindeledd mellom kommunale instanser og næringslivet sørge for at informasjon vedrørende næringslivet som presenteres for politikerne er riktig. Være et samlingspunkt for det lokale næringslivet. 

Styre: 

BTG v/ Trygve Raen (leder)
Scanflex v/ Lars Husaas (nestleder)
3B v/ Paul C. Jensen
Marikken v/ Maria Håkedal
Kjetil Windsland AS v/ Kjetil Windsland
Birkenes Sparebank v/ Harald Flaa

Kontakt: 

Arild Tveide
+47 971 56 225