Business Region
Kristiansand
Meny

/ Prosjekter

/ Aktive prosjekter

Et løft for matregionen Agder

Et løft for matregionen Agder

Matprodusenter i regionen jobber sammen for å fremme lokalmat og matturisme i Agder.

Solcellepark på industritak i Birkeland

Solcellepark på industritak i Birkeland

Fem aktører på Birkeland er i gang med å undersøke om det er mulig å få til en felles energikilde midt i Birkeland sentrum.

Paddaprosjektet

Paddaprosjektet

Padda var navnet på en tømmefløtebåt som gikk med slep på Herefossfjorden. Birkenes Historielag arbeider med å få den stilt ut, i et nytt bygg et steinkast fra fjorden den trafikkerte.

Bedriftsnettverk for E-handel

Bedriftsnettverk for E-handel

Våren 2021 ble det etablert et regionalt nettverk for e-handelsbedrifter i Agder. Målet med bedriftsnettverket er å styrke verdikjeden for e-handel på Agder.

Nordisk bestillerdialog

Nordisk bestillerdialog

Nordisk bestillerdialog er et samarbeid om utslippsfri levering av varer og tjenester hvor Business Region Kristiansand deltar på vegne av Kristiansand kommune.

ReConcile – energieffektive kommunale bygg

ReConcile – energieffektive kommunale bygg

Som representanter for Region Kristiansand deltar Kristiansand og Birkenes kommuner i Interreg-prosjektet Reconcile; reducing energi use in the construction and operation of public buildings.

Bærekraftig forretningsidékonkurranse

Bærekraftig forretningsidékonkurranse

Gjennom Bærekraftig forretningsidékonkurranse (BFK) jaktes det på bærekraftige ideer uavhengig av bransje.

Vindmuligheter

Vindmuligheter

Vindmuligheter er et bedriftsnettverk for aktører på Agder som ønsker å realisere forretningsmuligheter knyttet til vindkraft til lands og til havs.

Birkenes Næringsforum

Birkenes Næringsforum

Birkenes Næringsforum skal legge til rette for næringsutvikling i Birkenes gjennom å være en framsynt pådriver og sparringpartner for det etablerte næringslivet.

GRESS

GRESS

Kristiansand kommune deltar i EU-prosjektet Green Startup Support, "GRESS". Prosjektet går over tre år og se på hvordan Kristiansand kommune kan tilrettelegge for grønn innovasjon gjennom planer og strategier.

Styrenettverk, utvalg og komiteer vi tar del i

Styrenettverk, utvalg og komiteer vi tar del i

Som aktiv tilrettelegger for prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen tar Business Region Kristiansand del i en rekke styrenettverk, utvalg og komiteer.

Næringsdelegasjoner

Næringsdelegasjoner

Vi ønsker å videreutvikle, posisjonere og synliggjøre regionen. Vi konkurrerer gjerne hjemme, men har en felles front ut og ønsker å fremsnakke hele regionen.

Relocation Agder

Relocation Agder

Relocation Agder arbeider med å bistå bedrifter i fylket med flytteprosessen til Norge for internasjonale nyansatte og deres familier.

Secrets of Agder

Secrets of Agder

Business Region Kristiansand tok initiativet til å skape et møtepunkt for internasjonale arbeidere og nyinnflyttede nordmenn. Sammen med UiA arrangerer vi en samling hver første mandag i måneden i perioden oktober – april hvert år.

/ Tidligere prosjekter

Mentorordning for innvandrere

Mentorordning for innvandrere

Har du tid og anledning til å bidra som mentor for en innvandrer som vil ut i relevant arbeid?

Biogass Agder

Biogass Agder

3B på Birkeland leter etter nye bærekraftige løsninger i bruk av energi. I dag bruker 3B naturgass. Den gassen ønsker 3B å erstatte med rein gass. I så måte er biogass et høyst aktuelt alternativ.

Lillesand–Flaksvandbanen

Lillesand–Flaksvandbanen

Lillesand-Flaksvandbanen, LFB, var Agderfylkenes første jernbane. Den ble åpnet i 1896, noen måneder før Setesdalsbanen og så mye som 42 år før Sørlandsbanen.

Universitetsbyen Kristiansand

Universitetsbyen Kristiansand

Gjennom samarbeid, samhandling og samskaping utvikles Kristiansand fra en by med universitet til en universitetsby.

U40

U40

Business Region Kristiansand og Næringsforeningen tok initiativ til å skape en møteplass og arena for unge arbeidstakere. U40 har siden 2019 utviklet seg til å bli en ressursgruppe i Næringsforeningen.

Næringslivsdagen

Næringslivsdagen

I samarbeid med Sparebank 1, Azets, Skagerak Maturo, KPMG, Fædrelandsvennen, Fundament og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen arrangerte BRKrs Næringslivsdagen 2018 og 2019.

Næringsforsight

Næringsforsight

Prosjektet Næringsforesight Agder mot 2030 gikk fra januar til september 2018, og hadde som formål å gi et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for videre utvikling av Agder.

Join the Nordics

Join the Nordics

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, UiA og Business Region Kristiansand gjennomfører et pilotprosjekt for å profilere regionen for internasjonale talenter.

Styrke vekst i Kristiansandsregionen

Styrke vekst i Kristiansandsregionen

I første fase av Utviklingsprogram for byregioner, arbeidet kommunene i Kristiansandregionen med utvikling, forankring og vedtak av en felles strategisk næringsplan. I fase 2 ble det søkt om støtte til å utvikle gode samhandlingsmodeller for effektiv implementering av strategien, samt koordinering av tiltak mellom kommunene, og utvikling av samarbeidet mellom kommunene og andre regionale aktører.

GenY City

GenY City

GenY City er et internasjonalt prosjekt som er en del av URBACT III. URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring mellom byer, og skal bidra til bærekraftig byutvikling i Europa.

BFK: Tidligere konkurranser

BFK: Tidligere konkurranser

Bærekraftig forretningsidekonkurranse har vært arrangert siden 2015. Vinnerne av både i 2016 og 2017 kom blant annet med i akselleratoren Climate-KIC, som er et av EUs hovedinitiativ når det gjelder innovasjon knyttet til klima.

South by Southwest

South by Southwest

Business Region Kristiansand og Agder fylkeskommune har i en årrekke sendt en delegasjon til South by Southwest (SXSW) i Austin, Texas. SXSW er en festival for musikk, film og interaktive medier.

Tredagen

Tredagen

Scanflex, Uldal, Foss og Aanesland er noen av Norges ledende trevarefabrikker og finnes alle i Birkenes kommune. Disse gikk sammen med Business Region Kristiansand om å arrangere Tredagen, en stor felles inspirasjonsdag for sin bransje.