Business Region
Kristiansand
Meny

/ Om arrangørene

Arrangørene ønsker å være aktive bidragsytere for å realisere nye og grønne produkter og løsninger, samt sette økt fokus på bærekraftige forretningsideer blant gründere som grunnlag for å skape fremtidens arbeidsplasser i Agder. Konkurransen omfatter derfor både Aust-Agder og Vest-Agder.

Hovedarrangører

Business Region Kristiansand (BRKrs)
BRKrs er Kristiansands kommunes satsing på næringsutvikling i regionen. BRKrs har sterkt fokus på partnerskap og samarbeidsprosjekter. Målet er å bidra til å utvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv. Bærekraftig forretningsutvikling er et av satsingsområdene. BRKrs er initiativtaker til Bærekraftig forretningsidekonkurranse. 

Agder Fylkeskommune (AFK)
AFK bidrar til nyskaping ved å styrke og videreutvikle næringsmiljøer i Agder som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping. AFK vil bidra til å videreutvikle etablerte bedrifter ved å øke innovasjonsevnen. AFK har også fokus på entreprenørskap, og har som målsetting å bidra til å øke omfanget av lønnsomme etableringer.

Samarbeidspartnere

DNB
DNB er Norges og et av Nordens største finanskonsern. DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. Å være partner i Grønn forretningskonkurranse er en måte for DNB å engasjere seg i klima og miljø og samtidig stimulere entreprenørskap.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge Agder hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet i Agder-fylkene. Innovasjon Norge tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varer og tjenester.