Business Region
Kristiansand
Meny

Har du spørsmål eller innspill til konkurransen er du hjertelig velkommen til å kontakte Helene Vedal på telefon +47 920 69 978 eller på e-post helene.vedal@kristiansand.kommune.no