Business Region
Kristiansand
Meny

/ Om oss

Business Region Kristiansand inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. ​Målet er å videreutvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv og bidra til en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon for næringsarbeidet.

Det er klare ambisjoner om å arbeide med en offensiv og helhetlig næringssatsing, og å fremme regionen som en vekstkraftig kompetanseregion. I all hovedsak er det et initiativ og verktøy for å kunne jobbe bedre sammen som region, på næringsutvikling. Vi ønsker å være en katalysator for å kunne utløse et større potensiale sammen, enn vi kan klarer å levere hver enkelt.

Alle skal ikke være med på alt, men vi legger til rette for at den enkelte skal være med på det som er viktig for den enkelte.

Business Region Kristiansand samarbeider med partnerne i fellesprosjekter og drifter i tillegg kommunens interne næringsarbeid (saksbehandling, analyse etc.).

Du kan lese om våre prosjekter her og oversikt over arrangementene vi er med på finner du her.