Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Om oss

Business Region Kristiansand inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til samarbeid om felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen.​ Målet er å legge til rette for bærekraftig verdiskaping for næringsliv, besøkende og innbyggere.

Kristiansandsregionen er preget av store ambisjoner på næringsfeltet, og vi i Business Region Kristiansand ønsker å være en katalysator for en offensiv og helhetlig næringssatsing. Sammen med næringslivet og andre partnere jobber vi for å skape og virkeliggjøre nye forretningsmuligheter i regionen.

Business Region Kristiansand er også ansvarlig for kommunens interne næringsarbeid, som saksbehandling og analyse.

Du kan lese om våre prosjekter her og finne en oversikt over arrangementene vi er en del av her.