Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Virkemiddeldagen 2018

Business Region Kristiansand ønsker å bidra til at regionens virksomheter er oppdatert på hva virkemiddelapparatet er og hva det kan bidra med i ulike prosjekter. I samarbeid med Forskningsrådet, Regionale forskningsfond, Forskningsmobilisering Agder, Innovasjon Norge og Sørlandet Europakontor inviteres regionens virksomheter til Business Region Kristiansand sine lokaler til Virkemiddeldagen 2018. 

08:00 Frokostservering
08:30 Velkommen
08:45 Finansieringsmuligheter for næringslivet
Forskningsmobilisering Agder
Regionale forskningsfond Agder
Forskningsrådet
Innovasjon Norge
Sørlandet Europakontor


10:00-11:30: Mulighet for individuelle samtaler med virkemiddelaktørene. Kryss av i påmeldingsskjemaet.