Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Velkommen til innspillsmøte handel og service

Søgne, Songdalen og Kristiansand blir 01.01.2020 den nye kommunen Kristiansand. På lik linje som bedrifter må kommuner, byer og bygder lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og vi vil ha deg med i prosessen.

Sammen med Kvadraturforeningen inviterer Business Region Kristiansand, handel- og service virksomheter i regionen til innspillsmøte onsdag 8.januar.

Kristiansand kommune skal revidere den overordnede strategien for kommunen, og kommunene i Kristiansandsregionen skal rullere handlingsplanen til strategisk næringsplan.

Handel og service er viktige arbeidsplasser og tjenestetilbud i hele regionen. Vi ønsker dine innspill på hvordan kommunen skal være, og hva som skal til for at dere kan drive og utvikle virksomheten i regionen. Samlingen vil bli en blanding av presentasjon, gruppearbeid og dialog, ingen forkunnskaper kreves og alle kan bidra.

Tid: onsdag 8.januar kl 0815-1000
Sted: Kvadraturforeningen, Dronningensgate 2 (samlokalisert med Næringsforeningen)