Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Velkommen til bedriftsmøte Mjåvann

Søgne, Songdalen og Kristiansand blir 01.01.2020 den nye kommunen Kristiansand. På lik linje som bedrifter må kommuner, byer og bygder lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og vi vil ha deg med i prosessen.

Sammen med Cemo inviterer Business Region Kristiansand, Kristiansand kommunes næringsavdeling, til bedriftsmøte på Mjåvann.

Hensikten er at vi best mulig skal forstå de behov som næringslivet i hele kommunen har, og at dere blir kjent med hva Business Region Kristiansand er, og hvordan vi kan være deres medspillere.

Kristiansand skal være en attraktiv kommune som tiltrekker seg mennesker og bedrifter. Næringsutvikling i regionen skal bidra til verdiskaping og vekst i hele landsdelen. Det blir en blanding av presentasjon, dialog og gruppearbeid. Innspillene deres er viktige for kommunens arbeid med strategiske planer som berører næringslivet i den nye kommunen. Ingen forkunnskaper kreves og alle kan blidra.

Tid: Torsdag 16.januar 2020, klokken 09.00 – 11.15
Sted: Cemo, Mjåvannsvegen 90

Program
09.00-09.10       Velkommen og presentasjon
09.10-09.30       Hva er Business Region Kristiansand og hvordan samarbeider vi for næringslivets beste?
09.30-11.15       Orientering om strategiarbeidet i kommuen - dialog og innspill til kommuneplanens samfunnsdel og handlingsplanen til strategisk næringsplan.

Det vil bli enkel servering, meld deg på innen 14.januar.