Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Skagerrak Business Summit 2019

Bli med når vi samler norske og danske næringslivsfolk i Kristiansand for å få ny bransjespesifikk kunnskap innenfor kunstig intelligens og bærekraft, og for å skape forretningsmuligheter på tvers av Skagerrak 12.november 2019. 12. november, Hotel Raisson Blu Caledonien, Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand, Norge

I år setter vi fokus på bæredyktighet og kunstig intelligens - to områder som får større og større betydning for fremtidens næringsliv. Bæredyktighet er på få år blitt et uomgjengelig vilkår som også inneholder mange spennende muligheter for differensiering og profilering. Kunstig intelligens har for de fleste antakelig fremdeles et preg av ”science fiction” over seg - men de konkrete fordelene ligger ikke så langt ute i fremtiden som vi tror.

Banebrytende kunnskap og praksis

Kom og hør om spennende ny kunnskap og konkrete, innovative prosjekter innen de to faglige sektorene: det maritime og bygg. Programmet byr på innlegg fra noen av de mest nyskapende bedriftene, samt de fremmeste forskerne i Danmark og Norge. Der vil dermed være et konkret og direkte innblikk i utviklingen i disse sektorene. Foredragsholderne er også tilgjengelige på matchmaking-delen, og selvsagt i forhold til nettverksbygging under hele konferansen.

Matchmaking

Nettverk har en avgjørende betydning for samarbeidet mellom Norge og Danmark – og for ditt utbytte av konferansen. For å understøtte nettverksdelen ytterligere, arrangerer vi igjen i år matchmaking i form av 1:1-speeddatingmøter på 3 x 20 minutter hvor du har mulighet til å komme i direkte kontakt med potensielle samarbeidspartnere og/eller kunder. Når du har meldt deg på konferansen, vil du motta informasjon om påmelding til matchmaking.

Hvem henvender konferansen seg til?

Konferansen er for deg som beskjeftiger deg med samarbeid mellom Norge og Danmark, og for deg som har interesse for – og ønsker å få den nyeste kunnskapen om – bæredyktighet og kunstig intelligens. Konferansen har et kommersielt fokus med et klart mål om at deltakerne utvikler nye handelsrelasjoner mellom Norge og Danmark.

Program

08.30 Registrering og frokost
09.00 Velkomst v. ordfører Harald Furre, Kristiansand Kommune 
09.10 Presentasjon av dagens program og konsept v. Trond Madsen, Ass. Director, NHO     
09.15 Samarbeid over Skagerrak v. Aud Kolberg, Norges ambassadør i Danmark og Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør i Norge
09.35 Arbeid, lykke og kunstig intelligens v. Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder.       
10.10 Bæredyktighet i praksis v. Kim Nøhr Skibsted, adm. direktør for Poul Due Jensens Fond

10.45 Nettverkspause

11.00 Valgfri sesjon 1

12.00 Lunsj/Arrangert matchmaking v. flermannsbord med ”bord-leder”

13.00 Arrangert matchmaking i form av 1:1-møter på 3 x 20 minutter

14.00 Valgfri sesjon 2

15.00 Nettverkspause         

15.30 Valgfri sesjon 3

16.30 Profitt er et fattig ord for suksess v. Nicoline Olesen, Partner, B Corp
16.45 Oppsummering v. Trond Madsen, Ass. Director, NHO
16.50 Underholdning v. Det norske Brenneri - foredrag og smaking

17.30 Festmiddag Klubben v. fasilitator Lars Bech 
21.00 Takk for i dag - og avslutning

 

Valgfri sesjon 1

Det maritime: skipsbygging i Norge - nye typer og tendenser, samt hydrogen-prosjekter v. Lars Gørvell-Dahll, Maritim bransjesjef i Norsk Industri

 • En bæredyktig samfunnsutvikling stiller nye krav til skipsbygging v. Rolf Fiskerstrand, CEO Fiskerstrand Holding A/S og Fiskerstrand Verft samt designselskapet Multi Maritime. Med utgangspunkt i Fiskerstrands HYBRIDskip-prosjekt gjennomgås hele forløpet fra konsept til realisering med de utfordringene, både tekniske og samfunnsmessige, som er oppstått.
 • Elektrifisering av ferger med brenselsceller og hydrogen v. Kristina Fløche Juelsgaard, Business Development Director, Ballard Power Systems Europe A/S. Ballard Power Systems Europe A/S i Hobro utvikler emisjonsfri brenselsceller til skip og havneutstyr. Kristina vil presentere prosjekteksempler fra de første hydrogendrevne fergene i Norge og Skottland.

Bygg: bæredyktige konstruksjoner v. Søren Skipper Frandsen, Business Aalborg

 • Byggeprosjektet Finansparken v. Else Marie Johnson, Daglig leder. Bæredyktig bygg. Bøk erstatter stål i Stavanger hvor SR-banks nybygg i Finansparken nettopp nå blir ferdiggjort. Finansparken, som står klar i løpet av høsten 2019, er et av Europas største næringslivsbygg i massivt tre, og lever opp til BREEAM-standarden.
 • Grensesprengende tre-bygg v. Reinhard Kropf, Helen og Hard, Arkitekt
 • Nye samarbeidsmodeller gir økt konkurransekraft v. Arnt Aske, Skandia Smarthus. Teknologiselskapet Skandia Smarthus tilbyr løsninger innen solenergi og strømbesparelse. Kom og hør hvordan bedriften skaper verdi gjennom digitalisering og samarbeid – og hvordan tillit, gjensidig læring og god timing har dannet grobunn for raskere og bedre resultater.

 

Valgfri sesjon 2

Det maritime: offshore vind-utvikling, emisjoner, energi (hydrogen), samt simulering av sikkerhet og effektivitet  v. Lars Gørvell-Dahll, Maritim Bransjesjef i Norsk Industri

 • Offshore vind-utvikling, emisjoner og energi v. David Ottesen, Direktør for offshore vind i Norwegian Energy Partners. Dette indlegget vil illustrere den aktuelle utviklingen i den voksende offshore-vindbransjen. Maritime løsninger, prosjekter og tendenser.
 • Nye simuleringsverktøy til optimering av sikkerhet og effektivitet ved skips-anløp i offshore vindparker v. Jacob Michelsen, Senior Specialist, FORCE Technology. FORCE Technology har lenge utviklet simuleringsprogrammer og trening til skipsnavigasjon. Dette er nå utvidet til å kunne understøtte den voksende offshore-vindbransjen. Dette innlegget viser hvordan det gjøres, og hva effekten er.

Bygg: bygg og kunstig intelligens v. Søren Skipper Frandsen, Business Aalborg

 • AI for Making Happy Citizens v. Håkon Iversen, markeds- og utviklingssjef, Smarte byer og bygg, COWI. Kristiansand Kommune har oppstilt en visjon for hvordan kunstig intelligens, ny teknologi og ingeniør- og it-kompetanser kan revolusjonere bygge-industrien og byutviklingen i kommunen.
 • Konsekvenser og muligheter med kunstig intelligens v. Håkon Reisvang, I4 Technology. Få overblikket over konsekvenser og muligheter som kunstig intelligens og eksponentiell datakraft kan ha for bygge-industrien.
 • Datadrevet drift og design av bygg basert på IoT-sensorer v. Peter Weitzmann, NCC. IoT-sensorer kan brukes til å samle inn data om et byggs forbruk, bruk og inneklima, samtidig som det er i drift. Disse dataene kan brukes til å visualisere og validere driften - og gi verdifull innputt til optimeringsmuligheter. Samtidig kan samme data brukes til å designe neste bygg bedre. I innlegget forklarer Peter Weitzmann NCC’s tilgang til datainnsamling, og gir eksempler på læring i forhold til både drift og design.

 

Valgfri sesjon 3

Det maritime: nye ekspansive maritime servicekonsepter v. Erik Møller, Maritime Consultant & Project Manager, MARCOD

 • Omlegging til nye ekspansive servicekonsepter v. CEO Dag Songedal, Viking Norsafe & Viking Life-Saving Equipment A/S. Viking Life-Saving Equipment har de seneste årene lagt om forretningskonseptet, slik at de i høyere grad leverer Safety og Compliance i stedet for utstyr. Dermed står de selv som eier av utstyret. Deres reise er interessant for hele den maritime bransjen.
 • Pumps for free! Big business i retrofit av maritime pumpesystemer med stor energi- og miljøeffektivitet. v. Jacob Schwerin, Head of Service, DESMI Pumping Technology. DESMI Pumping Technology har bygget opp en retrofit forretning basert på utskiftning av pumpesystemer til frekvensstyrte pumper med store energi- og emisjonsbesparelser - og tilbyr løpende betaling i forhold til energibesparelsene.

Bygg: beyond the standards v. Søren Skipper Frandsen, Business Aalborg

 • Use strategy and continual improvements as tools v. Steinar Roppen Olsen, Aust Agder Fylkeskommunen, byggherre på Tvedestrand Videregående Skole.Vi kan alltid gjøre det litt bedre! Det er utgangspunktet for Aust-Agder Fylkeskommunes strategiske og bæredyktige arbeid med bygging av Tvedestrand Videregående Skole.
 • Fra tanke til handling v. Veidekke, hovedentreprenør, Tvedestrand-prosjektet. I forbindelse med Tvedestrand-prosjektet har Veidekke jobbet konkret med å realisere Fylkeskommunens visjoner for bæredyktige løsninger - og vil fortelle om erfaringer og overveielser for fremtidens bygg.
 • Samarbeid og kunnskapsdeling - nå og i fremtiden v. Kåre Tinning, avdelingsleder, Niras. Hør hvordan Niras bruker og gjør FNs 17 verdensmål påtakbare i prosjektene og få en ide om hvordan den fremtidige samarbeidsformen kan se ut.

Deltakeravgift: Klyngemedlemmer kr. 1200,- + mva
Deltakeravgift: Andre kr. 1800,- +mva.

Konferansen er et samarbeid mellom blant andre Aalborg, Hjørring og Kristiansand kommuner ved Business Region Kristiansand, NHO Agder, Innovasjon Norge, Digin, Maritimt Forum Sør, GCE NODE og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.