Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Innspillsmøte - Landbruksnæringen

Søgne, Songdalen og Kristiansand blir 01.01.2020 den nye kommunen Kristiansand. På lik linje som bedrifter må kommuner, byer og bygder lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og vi vil ha deg med i prosessen.

Business Region Kristiansand inviterer virksomheter innenfor jordbruk og skogbruk til innspillsmøte tirsdag 28.januar.

Kristiansand kommune skal revidere den overordnede strategien for kommunen, og kommunene i Kristiansandsregionen skal rullere handlingsplanen til strategisk næringsplan. Landbruksnæringen representerer viktige arbeidsplasser i regionen. Vi ønsker dine innspill på hva som skal til for at dere kan drive og utvikle virksomheten i regionen.

Samlingen vil bli en blanding av presentasjon, gruppearbeid og dialog. Ingen forkunnskaper kreves og alle kan bidra.

Tid: 28.januar 2020 kl 1230-1500
Sted: Business Region Kristiansand, Torvkvartalet, Rådhusgata 12

Velkommen!