Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Innspillsmøte - Fiskerinæringen

Søgne, Songdalen og Kristiansand blir 01.01.2020 den nye kommunen Kristiansand. På lik linje som bedrifter må kommuner, byer og bygder lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og vi vil ha deg med i prosessen.

Kristiansand kommune skal revidere den overordnede strategien for kommunen, og kommunene i Kristiansandsregionen skal rullere handlingsplanen til strategisk næringsplan. Fiskerinæringen representerer viktige arbeidsplasser i regionen. Vi ønsker dine innspill på hva som skal til for at dere kan drive og utvikle virksomheten i regionen.

Samlingen vil bli en blanding av presentasjon, gruppearbeid og dialog. Ingen forkunnskaper kreves og alle kan bidra. Det blir enkel servering.

Tid: 23.januar 2020 kl 1300-1500
Sted: Busniess Region Kristiansand, Torvkvartalet Rådhusgata 12, 4611 Kristiansand

Velkommen!