Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Eksportfinansiering - noe for din bedrift?

I samarbeid med GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt, GCE Node, Innovasjon Norge, DNB og GIEK har vi gleden av å invitere til frokostseminar for å orientere om muligheter innen eksportfinansiering – både låne- og garantiordninger, samt kredittforsikringer vil bli presentert. Offentlige virkemiddelaktører for eksportbedrifter blir presentert, herunder Innovasjon Norge, GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og GIEK.

Målgruppe: Etablerte bedrifter med løpende eller potensielt behov for eksportfinansiering.

Selve programmet starter kl. 08:30, men det vil være registrering og frokost fra kl. 08:00.
Arrangementet avsluttes kl 10:30.

NB! Det er mulig å avtale speed-date etter kl 10:30, se påmeldingsskjema.

TEMA: Presentasjoner av løsninger og praktiske eksempler:

Bedriftscase: Erfaringer med eksportfinansiering
Innovasjon Norge: Lånemuligheter
GIEK Kredittforsikring: Hvordan kan GIEK Kredittforsikring bidra til bedre likviditet og sikre bunnlinjen mot tapDNB: Ulike finansieringsmuligheter i DNB med utenlandske kunder
Eksportkreditt Norge og GIEK: Unike finansierings- og garantiordninger

Er eksportfinansiering relevant for din bedrift?

Book møte med ansatte fra Innovasjon Norge, GIEK Kredittforsikring, DNB, Eksportkreditt Norge eller Innovasjon Norge.

Disse møtene vil finne sted hos Business Region Kristiansand, i en varighet av 1 til 1,5 timer pr. møte, og gjennomføres 20. september mellom kl. 9.00 – 16.00.
Send mail til ellen.kristin.saltermark@innovasjonnorge.no, tlf. 95 75 21 60 for avtaler om møter.