Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Bedriftsnettverk - E-handel

Vi håper at små og store bedrifter, fra hele Agder, med interesse for e-handel blir med oss på dette viktige møtet! 

Sammen med sentrale aktører i bransjen, ønsker Business Region Kristiansand å legge til rette for et bedriftsnettverk for bedrifter innen netthandel/digital handel. Hvordan kan vi best lære av hverandre og skape gode rammer for videre utvikling og vekst i netthandelsbransjen på Agder?

Målrettet samarbeid kan gjøre Agder til et nasjonalt tyngdepunkt for digital handel!

Noen bedrifter har bidratt i innledende arbeidsmøter. Nå inviteres flere til et felles oppstartsmøte. Vi ønsker å nå ut til store og mindre aktører på hele Agder, som ser digital handel som en viktig del av sin forretning. Sammen kan vi skape den neste næringsklyngen på Agder!

Program:

  • Velkommen/innledning
  • Samarbeidsmuligheter hos Varodd
  • Bedriftsnettverk Digital Handel – presentasjon av status/planer og mulighet for innspill
  • Pause
  • Digital kompetanse på Agder – UiA og Noroff
  • Nye muligheter med Amazon – Stormberg
  • Veien videre
  • Omvisning (for dem som ønsker det)

Bruk muligheten til være med fra start i et nytt og fremtidsrettet samarbeid!

Begrenset antall plasser, meld deg på før 18.08.20.