Business Region
Kristiansand
Meny

/ Øvrige utviklingsmidler

Regionalt næringsfond
Mange kommuner i Agder har ulike næringsfond i samarbeid med Agder fylkeskommune. Formålet med næringsfondene er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. 
Agder har totalt seks regionale næringsfond. Disse kan søkes via www.regionalforvaltning.no hvor du krysser av for Agder og finner næringsfondet for din kommune:

  • Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  • Regionalt næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  • Regionalt næringsfond for Østregionen (Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli)
  • Regionalt næringsfond for Setesdalregionen (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes)
  • Listerfondet (Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Hægebostad, Lyngdal og Farsund.)
  • Lindesnesfondet (Lindesnes og Åseral)

Regionalt forskningsfond (RFF Agder)
RFF Agder skal mobilisere og kvalifisere kommuner og bedrifter til forskningsstøttet innovasjon i tråd med målene i Regionplan Agder 2030. Støttegrenser 100 000 - 300 000 kr. Les mer her. 

Forskningsmobilisering Agder
Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder. To typer tilskudd: 

  1. Forprosjektmidler: 80% støtte til nye forskningsprosjekter, inntil kr. 300 000. Minimum 50 % av støtten skal gå til innkjøp av FOU-tjenester
  2. Mobilitet, «Forsker til låns»: 100 % støtte til nye mobilitetsprosjekter, inntil kr. 300 000. Hele støtten skal gå til personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren

Les mer her. 

Norges Forskningsråd

Forskningsrådet investerer i forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene. I forbindelse med situasjonene vi står overfor nå ønsker Forskningsrådet å være fleksible innenfor regelverket, samtidig som de ønsker å opprettholde og helst øke forsknings- og innovasjonsinnsatsen for å sørge for utvikling av virksomhetene. 

Forskningsrådet oppdaterer informasjonen om særskilte tiltak under pandemien på sine nettsider

Se alle utlysninger fra Forskningsrådet her.