Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ – Kan ikke tenke meg et bedre studiested enn Sørlandet

Godt faglig og sosialt studentmiljø, tett dialog med foreleserne og rimelige boutgifter er noen av årsakene til at UiA seiler opp som en klar favoritt blant studentene.

– Det som var viktig for meg da jeg skulle velge, var å gå på en skole som har fokus på teknologi og fremtiden, sier Thea Elisabeth Skau (22) fra Oslo.
Da hun skulle søke studieplass, var Trondheim og NTNU førstevalget, med fornybar energi ingeniørfag ved UiA i Grimstad som en god nummer to. Hun havnet på vakre Sørlandet, og i begynnelsen holdt hun muligheten åpen for å søke seg videre til NTNU. Det tok ikke lang tid før hun hadde slått tanken fullstendig fra seg.
– At UiA er et studiested som har sterkt fokus på nyskapning og innovasjon, var noe som appellerte til meg. Jeg ville studere noe som kan gi meg en jobb hvor det kommer til å skje mye innen utvikling, sier 22-åringen.
15. april er fristen for å søke høyere utdanning gjennom samordna opptak, og mange jobber i disse dager hardt med å bestemme seg for studievalg og -sted.

Tett dialog med foreleserne
Thea fremhever gode fasiliteter, moderne bygg, en fantastisk studentkantine og svært tilstedeværende forelesere på spørsmålet om hva som skiller seg ut ved UiA. 22-åringen har flere verv og er blant annet studentambassadør, nestleder i fadderstyret og tillitsvalgt ved skolen.
– Ettersom jeg liker å engasjere meg i det akademiske miljøet og har en veldig full timeplan med mye reising, har jeg hele veien hatt god kontakt med lærerne for å få med meg alt som skjer på skolen. Alle foreleserne har vært forståelsesfulle, og det har gjort det mulig å drive med ting som engasjerer meg ved siden av studiene.
At studiestedet ikke er så stort, tror hun bidrar til større engasjement og sterkere samhold blant studentene.
– Her har jeg fått utrolig mange gode venner og blitt kjent med mennesker på tvers av fagfelt. At det er billig å bo her i forhold til andre steder i landet, gjør at jeg kan bruke fritiden min på å være sammen med venner eller dyrke fritidsinteresser fremfor å måtte ha en deltidsjobb for å finansiere studiene, sier Thea.

– Om du ønsker å gå på et universitet der du kan ha nær dialog med foreleserne, hvor det er lett å engasjere seg og miljøet er godt, både faglig og sosialt, så er UiA definitivt et godt valg, fastslår hun.
Jofrid Meidell er studieveileder ved UiA, og hun bekrefter at nært samarbeid mellom forelesere og studenter er noe de har sterkt fokus på.
– Vi har ofte brukt mottoet «Stort nok til mangfold, lite nok til nærhet». Dette handler blant annet om at forholdene ikke er større enn at det oppstår god kontakt mellom studenter og ansatte, og blant studentene på de ulike studieretningene. Dette bidrar helt klart til å skape et godt studiemiljø.

Moderne fasiliteter og utveksling i utlandet
Den moderne student har andre måter å jobbe på et tidligere, noe UiA har vært opptatt av å legge til rette for. Her finnes blant annet topp moderne laboratorier for sykepleie, ingeniørfag og ikke minst studioer for musikkstudentene. En egen lounge er tilgjengelig for de internasjonale studentene, samtidig som de blir en del av det totale studentmiljøet.
– Så og si alle våre utdanninger har mulighet for ett eller to semester i utlandet, og dette er et populært tilbud blant våre studenter. Vi samarbeider med over 200 universiteter i mer enn 40 land, og vi har også mange internasjonale studenter som er på utveksling her ved Universitetet i Agder, forteller Meidell.

Mye praksis
Universitetet satser sterkt på entreprenørskap og har en egen støttetjeneste for idérike studenter, UiA Nyskaping. Studentorganisasjonen Start UiA jobber også med å fremme innovasjon og entreprenørskap mellom studenter og nærmiljøet i Agder.
– I tillegg tilbys egne emner i entreprenørskap i våre utdanningsprogram innen alt fra økonomiske fag til helsefag, kunstfag og humanistiske fag, forteller studieveilederen. Gjennom praksis i studiet og tett kontakt med arbeidslivet i form av oppgavesamarbeid, blir studentene enda mer attraktive for fremtidige arbeidsgivere.
– Kandidatundersøkelsen viser at 9 av 10 av våre studenter får relevant jobb i løpet av første året etter endt utdanning, og vi ser en tydelig sammenheng mellom jobb og praksis underveis i utdanningsløpet, sier Meidell.

Kristiansand har «alt»
Tobias Rysstad (21) fra Oslo går første året på grunnskolelærerutdanningen i Kristiansand. Ved valg av studiested var det for ham viktig å komme til en større by, samtidig som han ønsket å utfordre seg selv ved dra til et sted hvor han ikke kjente noen. 
– Jeg setter stor pris på at selve campus er samlet på ett sted, siden dette skaper tilhørighet og gjør det lettere å bli kjent med nye mennesker. Kristiansand har det meste; bra uteliv, kultur, natur, sportsmuligheter og ikke minst – den fantastiske bystranden. Her er det nærhet til det aller meste, og oftest bruker jeg sykkelen som fremkomstmiddel, sier Rysstad.
I likhet med Thea, fremhever han den gode kantinen, moderne bygninger, flotte uteområder og samholdet mellom studentene.
– Når det gjelder foreleserne, har jeg hele veien opplevd profesjonalitet og super kvalitet. Et bookingsystem på nett gjør at det alltid er enkelt å booke et av grupperommene. Det arrangeres stadig ulike tilstelninger man kan delta på, og studentidretten har et kjempegodt og mangfoldig tilbud. Jeg føler meg sikker på at dette er et studiested hvor de aller fleste vil trives godt, sier han.

Skrevet av: UiA

Uia