Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Store muligheter: Leverandørmøte for etablering av biodrivstoff-fabrikk i Åmli

Biozin Holding AS i ferd med å etablere et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, biozin på Jordøya i Åmli. Prosjekteringsfasen er igangsatt og fullskala-anlegget er planlagt å komme i drift i løpet av 2022. Kapasiteten til anlegget vil være ca. 1 000 tonn biomasse per dag, og ca. 700.000 m3 virkesbehov/år. Den totale prosjektkostnaden er ca. 3.5 milliarder NOK.

Det vil bli arrangert en leverandørdag i Åmli 14.03 med hensikt om at næringslivet på Agder i størst mulig grad skal komme på banen mot investor, og posisjonere seg mot kontrakter til etableringen av anlegget. Relevant for transport, logistikk, bygg- og anlegg, entreprenører med mer. Det vil bli gitt infomasjon om videre løp og milepæler gjennom detaljprosjektering, anbud- og byggefasen for anlegget