Business Region
Kristiansand
Meny

/ Status på hvordan korona påvirker næringslivet

Det er flere ting som gjør at næringslivet i regionen påvirkes av korona-krisen. Blant annet har pålegg om å stenge virksomheter, restriksjoner og den store andelen hjemmekontor påvirket næringslivet kraftig. Fredag 26. mars la næringssjef Geir Haugum frem en status fra næringslivet i Kristiansandsregionen for Næring- og eierskapsutvalget.

Det er åpenbart at korona-krisen rammer regionen og byen, og også verdiskapningen. Per 26. mars var antall innsendte søknader om dagpenger under permittering i Kristiansand 5123 personer. Serviceyrker som reiseliv, hotell og butikk har fått den største smellen, og vi begynner å se ringvirkningene av at mennesker ikke reiser, som igjen gir en kraftig reduksjon i overnattinger og færre spiser ute.

Industriene

Vi har flere industrier som står sterkt i regionen, som alle er rammet av situasjonen. Bygg- og anleggsbransjen arbeider med å holde hjulene i gang, og offshoreindustrien opplever nå en tredobbel krise med korona, oljeprisfall og valutasvingninger som rammer de varsomhetene som er i ferd med å komme til hektene igjen etter krisen i 2014. Som nevnt er handel og reiseliv hardt rammet. På Sørlandssenteret ser vi en tydelig omsetningssvikt og tilnærmet full stopp. Likviditet er svært viktig og det er vanskelig å si hvor lenge de hardest rammede virksomhetene kan holde ut uten tilførsel av midler. Også reiselivsbransjen opplever omsetningssvikt grunnet mangel på inngående aktivitet. Bookingene har forsvunnet helt sammenlignet med fjoråret, og bransjen preges av permitteringer.

Land- og skogbruk er en bransje som i stor grad er avhengig av sesongarbeidere, en arbeidskraft vi per nå ikke får tak i. På den andre siden kan en slik utfordring generere nye løsninger i næringen. Et annet lyspunkt er at det i prosessindustrien for det meste går som normalt, og det har vært mer eller mindre normal drift de siste fjorten dagene. Utfordringen her logistikken, noe som skaper usikkerhet dersom situasjonen drar ut i tid.

Også eksportrettet næringsliv er rammet av krisen, og Menon har på oppdrag fra Eksportkreditt utarbeidet en rapport som ser på konsekvensene basert på ulike alvorlighetsgrader av korona pandemien og svingningene i oljeprisen.

Det vi ser på generell basis er at situasjonen genererer kreativitet og nytenking hos virksomhetene. Dette ser vi i en undersøkelse i regi av næringsforeningen i Kristiansand, Kvadraturforeningen og Sørlandsparken næringsforening. 30 % av virksomhetene har måttet endre sin forretningsmodell som følge av krisen.

Hva ønsker næringslivet fra kommunen?

Vi har hatt en god dialog med kvadraturen, Kristiansand næringsforening, NHO, LO og næringsklyngene. Det er noen overordnede ting som de ser på som en selvfølge når det gjelder tiltak. Først og fremst er det et gjennomgående ønske om at Kristiansand kommune forholder seg til nasjonale retningslinjer, at politiske aktivitet opprettholdes og at tempo i beslutningsprosesser økes. Det viktigste er at hjulene holdes i gang og at prosjekter som skaper aktivitet fremskyndes.