Business Region
Kristiansand
Meny

/ Spennende muligheter på Sørlandet

Sørlandet byr på mange spennende muligheter i arbeidsmarkedet. Vi har samlet et knippe stillinger for deg med bakgrunn innen IKT, samfunnsplanlegging eller juss, eller er interessert i klima og miljø og entreprenørskap.

Agder Politidistrikt søker personvernrådgiver som skal følge opp at politiets arbeid er innenfor regelverket. Personen som ansettes skal bistå politidistriktets ledere og andre funksjoner ved regelverktolkning, juridiske utredninger, høringsuttalelser og erstatningssaker. Er du jurist eller har mastergrad i rettsvitenskap kan du søke stillingen her innen 10. august. Agder Politidistrikt søker også IKT-rådgiver til sitt kontor i Kristiansand. De søker en fremoverlent IKT rådgiver som kan ivareta politidistriktets behov for rådgivning innenfor IKT og informasjonssikkerhet, samt identifisere endringsbehov i organisasjonen. Dersom du har erfaring med IKT og informasjonssikkerhet og ønsker å jobbe i Agder politidistrikt kan du søke stillingen her innen 10. august. 

Egde Consulting er et konsulenthus som vil være med å bidra til at landsdelen blir den mest attraktive regionen og bo og jobbe i, ved å kombinere sin kompetanse innen strategi, brukerverdi og teknologi. Nå søker de systemutvikler som vil være med å løfte og forbedre kundens virksomhet ved å foreslå og implementere smarte digitale løsninger, gjennom spennende oppdrag. Har du IKT bakgrunn og ønsker å arbeide i et tverrfaglig kompetansemiljø bør du søke stillingen i Egde Consulting her innen 31. juli.

Foto: Arendal kommune

Foto: Arendal kommune

Hos Fylkesmannen i Agder søker miljøvernavdelingen rådgiver i ettårig vikariat innen naturforvaltning. Miljøvernavdelingen ivaretar Fylkesmannens oppdrag på miljøområdet i Agder og som rådgiver innen naturforvaltning er særlig aktuelle arbeidsområder er arbeid med truede arter og truede naturtyper, utarbeiding av informasjonsmateriell til verneområder, tilrettelegging av data til Naturbase, og høringsinnspill til skogsbilveisaker og nydyrkingssaker. Fylkesmannen har kontorer i Arendal, en liten time øst for Kristiansand. Les mer om stillingen her innen 5. juli. 

Også i Kristiansand kommune søkes det etter rådgiver innen miljø. De søker en kollega i en fast stilling som vil kunne bli delaktig innen flere fagområder. Et sentralt grunnpreg ved stillingen er å bidra til en videreutvikling av miljø og klimaledelsessystemer. Dersom du er interessert i klimaregnskap, miljøsertifisering og offentlig forvaltning kan du søke stillingen her innen 30. juni. 

Dersom du ønsker å jobbe med bærekraftig utvikling og nyskaping i Agder, søker Ungt Entreprenørskap Agder rådgiver i fast stilling. Som rådgiver i UE Agder vil du jobbe med fremtidens innovatører i tett samarbeid med arbeids- og næringsliv, grunnskole og videregående skole i hele fylket. Ønsker du å jobbe med å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv? Da bør du lese mer om stillingen og søke her innen 1. august. 

Foto: Anders Martinsen

Foto: Anders Martinsen