Business Region
Kristiansand
Meny

/ Spennende muligheter på Sørlandet

Sørlandet har mange spennende stillinger, og nå har du muligheten til å finne din drømmejobb i landsdelen. Noen av Norges sterkeste merkevarer og fagmiljøer leter etter høyt kvalifisert arbeidskraft. Vi har funnet frem et noen stillinger som er interessante for deg som vil jobbe innenfor IT, deg som ønsker lederansvar eller deg som er opptatt av teknisk ledelse.

Nye Veier AS søker administrerende direktør

Nye Veier AS har vært drevet siden primo 2016. Nye Veier AS eies av Samferdselsdepartementet og har sitt hovedkontor på Tangen i Kristiansand sentrum, i tillegg til kontorer i forbindelse med prosjektene. Per i dag består porteføljen av femten veistrekninger med en investeringsramme på 148 mrd kroner. De første veistrekningene sto ferdige medio 2019. Nye Veier er en slank byggherreorganisasjon med 165 dyktige medarbeidere. Ledere og medarbeiderne skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i leveransene. For mer informasjon se www.nyeveier.no og søk snarest her!

Foto: Nye Veier AS

Foto: Nye Veier AS

Salgssjef i Atea

Atea er spesialister innen IT-infrastruktur med kontorer i syv land i Norden og Baltikum med ca. 6900 medarbeidere og er markedsleder i egne markeder og den tredje største leverandøren av IT-infrastruktur i Europa. Som salgssjef i Atea vil du blant annet kunne lede et team med Account Managere, være del av et lederteam som driver forretningen fremover, samarbeide med andre avdelinger og aktivt drive salgsprosesser. For mer informasjon se www.atea.no og søk innen 6. desember her!

Mange spennende muligheter i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nkom er statens myndighet for elektronisk kommunikasjon. Moderne og brukervennlige IT-systemer er avgjørende for effektiv og god oppgaveløsning. Nkom bruker markedet til utvikling og drift når dette er hensiktsmessig. Du skal sikre høy kvalitet i arbeidet med anskaffelser og oppfølging av eksterne leveranser. Nå søker de seniorrådgivere, jurist, tilsyn og medarbeidere til teknologiavdelingen. Les mer og finn stillingsutlysningene ved å trykke på lenkene!

Foto: Atea

Foto: Atea

Teknisk leder i Future Production AS

Future Production er i vekst og søker medarbeider til teknisk ledelse.Selskapet er en ledende leverandør av skreddersydd utstyr og utstyrsløsninger til internasjonal offshore- og energi-relatert industri med hovedfokus mot utstyr og håndteringsløsninger for moon-pool området og bore- og rørhåndteringsdekk. Future Production søker nå enperson med bakgrunn som ingeniør og gjerne med operasjonell erfaring. For mer informasjon se www.future-production.no og søk innen 15. desember her!

Reliability Centered Maintenance Engineer i MH Wirth

MH Wirth er på jakt etter en dyktig og erfaren ingeniør som er godt kjent med moderne prinsipper for maintenance, maintenance technology og methodology.  Personen vil delta i et team med kompetente kollegaer med ansvar for condition og maintenance services. Søk på stillingen her!

Foto: MH Wirth

Foto: MH Wirth

Politiet søker avdelingsdirektør og avsnittsleder

Til stilling som avdelingsdirektør søker Politiet en person som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Leder av stab for virksomhetsstyring inngår i politidistriktets ledergruppe og rapporterer direkte til politimester i Agder politidistrikt. Som leder av staben har du overordnet ansvar for politidistriktets økonomi- og virksomhetsstyring, samt strategi og organisasjonsutvikling. I tillegg legge ansvar for sikkerhetsorganisasjon/ sikkerhetsledelse, ansvar for arkivtjenesten, IKT-rådgivning, og eventuelt juridisk funksjon til stabsleder virksomhetsstyring. Søk innen 8. desember her!

Til stilling som avsnittsleder for grov vold og seksuelle overgrep søker Politiet en person som er særskilt motivert for både fagfeltet og ledelse. Du må være resultatorientert og kreativ og du må være god til å lede team, ha et ønske om å fremheve dine medarbeidere og gjøre dem opptatt av kvalitet. Som avsnittsleder må du legge til rette og bidra til et godt arbeidsmiljø, være samfunnsorientert og ha god forståelse for avsnittets rolle i Agder politidistrikt og samfunnet for øvrig. Søk innen 10. desember her!

Foto: Politiet

Foto: Politiet