Business Region
Kristiansand
Meny

/ Spennende lederstillinger på Sørlandet

Sørlandet har mange spennende stillinger, og nå har du muligheten til å finne din drømmejobb i landsdelen. Vi har samlet et knippe lederstillinger for deg som ønsker å være i førersetet i utviklingen av landsdelen.

Det nærmer seg søknadsfrist...

Glencore Nikkelverket, Agder Energi og Sørlandet sykehus har spennende stillinger ute innen områder som teknologi, økonomi og endringsledelse, men det nærmer seg søknadsfrist. .

Glencore Nikkelverkets egenutviklede teknologi gjør dem til et av verdens ledende nikkelraffinerier. Nikkelverket søker nå regnskapssjef som vil ha en sentral rolle i videreutviklingen og effektiviseringen av prosesser og systemer, og sørge for at regnskapsfunksjonen drar nytte av utviklingen innen digitalisering. Søknadsfristen er allerede 17. mai, og du kan søke stillingen her

Sørlandet Sykehus er en spennende virksomhet i endring som nå søker avdelingsleder og enhetsleder i ulike seksjoner. Som avdelingsleder for stab og merkantil søkes det etter en som ønsker å bidra til en felles kultur for helhet og at moderniseringsprosessene i virksomheten lykkes. Søknadsfristen er 18. mai, og du kan søke stillingen her. Dersom du er utdannet sykepleier, har Sørlandet Sykehus også en spennende stilling som enhetsleder for Øre-, nese-, hals avdelingen. Søknadsfristen på denne stillingen er 24. mai, og du kan søke den her.

Har du teknologibakgrunn og vil du være med å bidra til et mer fornybart samfunn? Agder Energi søker avdelingsleder i avdeling for trafostasjoner og regionalnett og seksjonsleder i seksjon for drift og vedlikehold. Begge stillingene har korte søknadsfrister, allerede 18. mai. Som avdelingsleder for trafostasjoner og regionalnett vil du blant annet ha ansvar for beredskap, drift og vedlikehold av selskapets 72 transformatorstasjoner og regionalnettslinjer. Viktige ansvarsområder for seksjonsleder for drift og vedlikehold er å påse at HMS ivaretas innenfor eget område, driftssikkerhet og at anleggene er i forskriftsmessig stand. 

Foto: Agder Energi Nomeland

Foto: Agder Energi Nomeland

Flere lederstillinger

Sørlandet har en rekke veletablerte virksomheter som søker dyktige mennesker til lederstillinger, og både Sparebakne Sør, Nkom og Kristiansand Kommune søker direktører og ledere. 

Sparebanken Sør  har besluttet å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og er nå på jakt etter en direktør til en nyopprettet divisjon med ansvar for dette området. Som direktør vil dine viktigste oppgaver være å forebygge, avdekke, utrede og håndtere økonomisk kriminalitet. Søk her før søknadsfristen 24. mai. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet søker direktør til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nkom skal legge til rette for bærekraftig konkurranse i sektoren slik at brukere i hele landet kan tilbys gode, sikre og fremtidsrettede tjenester. Direktøren skal sikre prioriteringer, kompetanse og kapasitet for å ivareta en bred oppgaveportefølje med stor oppmerksomhet fra politiske myndigheter, næringsliv, publikum, samarbeidspartnere og norske og europeiske/internasjonale myndigheter for øvrig. Fristen for å søke stillingen er 1. juni, og du kan søke stillingen her

Kristiansand Kommune er regionens største arbeidsgiver og trenger ny leder av idrettsenheten. Idrettsenheten har ansvar for planlegging, etablering og drift av kommunale idrettsanlegg, og er pådriver for visjonen verdens sprekeste by. Søknadsfristen er 1. juni, og du kan søke stillingen her