Business Region
Kristiansand
Meny

/ Oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere

Utenlandske arbeidstakere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse. Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende I 2020.

Mange som har oppholdstillatelse kan reise inn til Norge nå. Tidligere har de fleste som har fått oppholdstillatelse etter koronautbruddet og som oppholder seg i utlandet, ikke kunnet reise inn til Norge. Nå er reglene endret, slik at mange som får eller har fått en oppholdstillatelse, har lov til å reise til Norge.

Les om gjeldene regler på hjemmesiden til UDI.

Slik søker du om fornyet oppholdstillatelse: 

  • Registrer søknaden på nett på UDI sin søknadsportal.  
  • Betal søknadsgebyret. 
  • Politiet vil fortelle deg hvordan du skal sende inn dokumentene til søknaden.
  • Spørsmål fra søkere om søknader/timebestilling kan sendes til post.agder@politiet.no eller telefon 38 13 65 56 (Seksjon for utlendingsforvaltning), telefontid tirsdag og torsdag kl. 09.00-11.00. 

Hvis du ikke har F-kode, må du gjøre dette: 

  • Tre måneder før oppholdstillatelsen din går ut bør du registrere søknadsskjemaet ditt på Søknadsportalen og bestille time hos politiet. 
  • Vanligvis må du møte opp til avtalt time hos politiet og levere dokumentene dine senest én måned før oppholdstillatelsen din går ut. Hvis du har registrert søknad om fornyelse eller permanent oppholdstillatelse og betalt gebyr i tide (innen syv dager før tillatelsen går ut), så kan du fortsette å arbeide på samme vilkår som før selv om du nå ikke får møtt hos politiet.  
  • Da vil du fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere og så videre mens du venter på at vi behandler søknaden din. Du har disse rettighetene helt til du har fått svar på søknaden, selv om oppholdstillatelsen din går ut i mellomtiden. 
  • Statsborgere fra land som ikke er medlem av EU, frarådes på å reise ut av Norge før deres oppholdskort er mottatt i posten. Uten et gyldig oppholdskort å fremvise ved innreise til Schengen eller Norge, vil vedkommende trolig bli avvist ved landegrensen. Ved innreise til Norge gjelder de nasjonale karantenereglene. 
  •