Business Region
Kristiansand
Meny

/ Nye muligheter på Sørlandet i 2020?

Sørlandet har mange spennende stillinger, og nå har du muligheten til å finne din drømmejobb i landsdelen. Noen av Norges sterkeste merkevarer og fagmiljøer leter etter høyt kvalifisert arbeidskraft. Vi har funnet frem et noen stillinger som er interessante for deg som vil jobbe innenfor leverandørindustri, logistikk eller deg som ønsker lederansvar.

Basol Norge AS søker daglig leder

Basol Norge AS ble etablert på 70-tallet og har siden den gang hatt tilholdssted i Kristiansand. De er en betydelig leverandør innenfor smøremidler, kjemikalier og miljøsikringsprodukter, er Wenaas Workwear-forhandler på Sørlandet, og en av de største autoriserte Shell-forhandlerne i Norge. De produserer egen kjemi og kan ved behov skreddersy kjemiske miljøløsninger. Kundegruppen deres kommer fra mange forskjellige bransjer; anlegg, bil, landbruk, mekanisk, miljøberedskap / forurensning, næringsmiddel, oppdrett sjøfart, skogsdrift, trykkeri og VVS. For mer informasjon se www.basol.no og søk innen 6. januar her!

Foto: Basol

Foto: Basol

Leder HMSQ i HSH Entreprenør AS

HSH AS søker leder HMSQ. HSH AS har lange tradisjoner i Kristiansand og ble etablert allerede i 1947 av Håkon S. Hansen. Siden den gang har HSH vært med på å sette sitt preg på byens utvikling gjennom både husbygging og entreprenørvirksomhet. I dag har selskapet rundt 80 engasjerte og kompetente medarbeidere, og er engasjert i små og store byggeoppdrag både lokalt og regionalt. For mer informasjon se www.personalhuset.no/hsh og søk innen 7. januar her!

NorEngros Gustav Pedersen AS søker logistikksjef

NorEngros Gustav Pedersen AS har over 35.000 ulike lager- og bestillingsvarer innenfor emballasje, catering, tørkesystemer, renhold, medisinske forbruksvarer, kontor- og datarekvisita, kontormøbler og -maskiner, vann og kaffe. De fyller dermed rollen som totalleverandør for mange av sine kunder. De er nå på jakt etter en Logistikksjef som skal ha det overordnede ansvaret for lager, logistikk, innkjøp og distribusjon. Dette er en sentral rolle i selskapet, med overordnet personalansvar for avdelingens 30 ansatte. Du inngår i toppledergruppen og rapporterer direkte til administrerende direktør. For mer informasjon se www.norengros.no og søk innen 31. desember her!

Foto: NorEngros

Foto: NorEngros

Namsfogd i Agder politidistrikt

Det er besluttet en namsfogd for hele Agder politidistrikt med felles fagansvar for den sivile rettspleien. Namsfogden er organisert som en seksjon med tre avsnitt ved Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR). Iverksettelsesdato for en namsfogd blir den 30.3.2020. Sivil rettspleie skal ivareta oppgaver innenfor den sivile rettspleien som ved lov er tillagt politiet, og sørge for at partenes rettsikkerhet ivaretas. Et viktig perspektiv i utførelsen  av arbeidet er rett kvalitet, lik behandling og en trygg og effektiv oppgaveløsning. Søk innen 3. januar her!