Business Region
Kristiansand
Meny

/ Informasjon til næringslivet om korona-tiltak

Det er innført en rekke nasjonale tiltak i forbindelse med koronapandemien. Under finner du lenker til regjeringens oversikt over disse, samt andre aktuelle nettsted. Informasjon er samlet inn og oppdatert så godt som mulig, feil og avvik kan forekomme. Det er de aktørers informasjon som er den gjeldende.

Business Region Kristiansand følger oppfordringene fra kommunens ledelse som tilsier at ansatte som har mulighet for det, bør arbeide hjemmefra. Vi er selvsagt tilgjengelige, men vil oppfordre deg som har ønske, eller behov for fysisk møte med en eller flere av oss, om å ta kontakt på forhånd.

Av flere nasjonale tiltak er blant annet disse:

Kompensasjonsordning til bedrifter som har hatt betydelig inntektsstap
Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Det skal være en enkel digital søknadsprosess og søknadsskjema vi være på plass tidligst 17.april. Ordningen forvaltes av Skatteetaten og det er etablert en egen informasjonsside, besøk den her!

Styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter
Midlene skal forvaltes av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Investinor

Innovasjon Norge:

 • Tilskudd til unge vekstbedrifter 2,5 mrd. Kroner
 • Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. Kroner
 • Rentestøttefond – 300 mill. kroner
 • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner

Norges forskningsråd:

 • Næringsrettet forskning – 250 mill.kroner

Investinor:

 • Kapital til fonds- og matching-investeringer – 1 mrd. krone

Les mer om ordningen her. 

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet
Dette er hovedpunktene i den nye garantiordningen:

 • Garantiordningen kan benyttes av bedrifter med færre enn 250 ansatte og mindre enn 50 millioner euro i omsetning. Departementet fremhever at ordningen i utgangspunktet er innrettet for bedrifter som har finansiering fra bankene og som er levedyktige på sikt. Nærmere vilkår om hvilke bedrifter som skal omfattes vil imidlertid bli spesifisert i forskrift. Kreditten er ment å dekke utfordringer som utelukkende har oppstått på grunn av korona-situasjonen. 
 • I korte trekk kan bedrifter søke om lån hos sin bank, og dersom søknaden blir innvilget vil staten garantere for 90 prosent av lånet. 
 • Lån som allerede er innvilget kan ikke overføres til ordningen. Eventuelle tap skal fordeles der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent. 
 • Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019, men i særlig begrunnede tilfeller kan det være høyere for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 måneder. 
 • Samlet lån til hver bedrift kan etter forslaget uansett ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner. 
 • Løpetiden er maksimalt tre år, og den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og fram til 1. juni 2020. 
 • Les mer om tiltaket her.

Utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper 

 • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. 
 • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. 
 • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020. 
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. 
 • Les mer om tiltaket her. 

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding 
Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars og gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger. Les mer om tiltaket her. 

Permitteringer 
Staten vil ta en større del av regningen for permitteringer. I første omgang gjeldene til og med 31. oktober 2020.  

 • Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt i starten av en permittering reduseres fra 15 til 2 dager. Dette innebærer at arbeidsgiverne slipper å betale lønn siden de permitterte raskere går over på dagpenger betalt av NAV. 
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. 
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Dette innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere. 
 • Les mer om tiltaket her. 

NAV har to telefonnummeret til ansatte som er tilgjengelig for å svare på spørsmål angående permitteringer for bedrifter under 10 ansatte: 
Tlf.: 913 66 651 og Tlf.: 928 50 731.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere
Hva skjer med endringene som Stortinget har varslet? 

Det er politiske enighet på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring fra NAV. I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen, arbeider regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret. Se hva du kan gjøre i mellomtiden. 

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. 
Les mer her. 

Stenging og forbud av ulike arrangementer og aktiviteter 
Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av: 

 • Kulturarrangementer 
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs 
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. 
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 
 • Treningssentre 
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende 
 • Svømmehaller, badeland og liknende 
 • Les mer her. 

Aktuelle nettsider

Informasjon fra Regjeringen

Informasjon fra NAV

Folkehelseinstituttets sider om korona

Informasjon fra NHO

Informasjon fra NHO Mat og drikke

Informasjon fra Finans Norge

Informasjon fra Virke

Helsedirektoratets råd til varehandelen

Byggenæringsens landsforbund

Arbeidstilsynet: tiltak i arbeidslivet

LO

Nyheter fra Kristiansand kommune om koronasituasjonen