Business Region
Kristiansand
Meny

/ Gründer/oppstartsselskaper

Som følge av koronakrisen har Innovasjon Norge oppdatert flere av tjenestene sine og lansert nye løsninger.

Tilskudd til markedsavklaring (inntil 100% finansiering, inntil kr. 150 000,-)  

Kommersialiseringstilskudd 1   
Denne ordningen egner seg for selskaper i en tidlig kommersialiseringsfase og som har testet og bekreftet at det finnes et marked for sin løsning. Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene til et prosjekt. Graden av støtte som kan gis økes til 75 prosent for kommersialiseringstilskudd. Les mer her

Tilskudd til kommersialisering - fase 2 (Ny tjeneste)   
Dette er en ny tjeneste som skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler selskapet ditt. Det stilles høyere krav enn til Kommersialiseringstilskudd - fase 1. For å få tilskudd til kommersialisering - fase 2 må bedriften ha med en ekstern investor på laget. Les mer her. 

Oppstartlån  
Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd. Maksimalt lånebeløp økes fra 1,5 til 2,4 millioner kroner. Redusert krav til egenkapital og kausjon. Rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder. Les mer her.  

Kombinasjon av tjenester  
Oppstartsbedrifter kan motta både Markedsavklaringstilskudd, tilskudd til kommersialisering - fase 1, Tilskudd til kommersialisering - fase 2, samt oppstartlån.  

Krisementor 
Innovasjon Norge har utvidet mentortjenesten i forbindelse med koronapandemien, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer. Les mer om ordningen og søk via denne siden. 

Webinar
15.april hadde Innovasjon Norge et webinar om deres muligheter. Webinaret kan ses her. 

Innovasjon Norge har endret sine betingelser
Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15.april. Blant annet innebærer endret praksis: ​ 

  • Avdragsutsettelse for bedrifter som er preget av koronapandemien, i hovedsak ett år. ​ 
  • De krever lavere sikkerhet for innovasjons- og risikolån enn normalt. ​ 
  • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres. ​ 
  • Frister for å ta stilling til tilsagn om finansieres kan forlenges​ 
  • For kommersialiseringstilskudd økes andelen tilskudd fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Det åpnes også for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig. ​ 
  • Nye oppstartlån øker fra maksimalt lånebeløp 1,5 millioner kroner til 2 millioner kroner. ​ 
  • Det tilbys rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder. ​ 
  • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år. ​ 
  • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. ​