Business Region
Kristiansand
Meny

/ Lokal kompensasjonsordning II - ferdigbehandlet

Bystyret vedtok 9.juni 2021, sak 161/21 Koronamidler - tilskudd til næringslivet - ventilordning. Tilskuddsordningen ble utlyst på kvelden 9.juni etter bystyrets behandling og hadde søknadsfrist 15.juni kl.23.59. Vi mottok søknader fra 97 virksomheter. 77 av søknadene ble innvilget, og utbetalingen ble gjennomført 22. juni.

Størrelsene på tilskudd varierer fra kr. 48.797 – kr. 300.000.  

Flest søknader kom som ventet fra virksomheter med restaurantdrift (område 1) i utlysningen. Her mottok vi 58 søknader og 53 ble innvilget. 

Virksomhetene har signert betingelsene for å motta tilskudd digitalt, og utbetaling ble gjennomført 22.juni. Banktransaksjoner kan ta ett par dager, men tilskuddet er på vei til den enkelte virksomhet. 

Innretting og tilrettelegging  
Det ble lagt ned stor innsats i å innrette tilskuddsordningen. Det var komplisert fordi den skulle treffe mange målgrupper samt fange opp dem som var falt helt eller delvis utenfor offentlige støtteordninger relatert til tap som følge av Covid-19. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, USUS, Kvadraturforeningen, Restaurant- og hotelleierforeningen, NHO Agder, LO samt treningssentre var representert i innspills-møter. Resultatet av arbeidet kan ses i utlysningen som du finner her

Det ble laget et søknadsskjema som skulle fungere for alle typer søkere, og kriteriene til hver av målgruppene. For å få utviklet, implementert og testet skjema samarbeidet Business Region Kristiansand med digitalisering, kommunikasjon, IT og Dokumentsenteret i kommunen. Korreksjoner og utfordringer ble utbedret i samarbeid fortløpende.  

Informasjonsarbeid 
Kort frist gjør det krevende å gjøre alle oppmerksomme på ordningen. Men ordningen ble informert om gjennom kommunens kanaler og gjennom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. USUS, Kvadraturforeningen og Restaurant- og hotelleierforeningen samt NHO Agder ble også oppfordret til å bidra til å informere sine medlemmer. 
   
Ettermiddagen 9.juni ble det annonsert på Facebook at ordningen ville bli publisert etter vedtak i kveldens bystyre, og at vi ville ha direktesending fra Næringsforeningens «Puls» fra klokken 08.00 for å informere om ordningen og gjennomgang av søknadsskjema. Business Region Kristiansand og kommunikasjonsenheten publiserte informasjon om ordningen på nettsidene, Facebook, Twitter, LinkedIn og i innbyggerappen tidlig 10.juni.  
Næringsforeningen la ut opptak av Puls-sendingen slik at dette ble tilgjengelig for alle. Business Region Kristiansand markedsførte også dette opptaket. Mandag 14.juni oppfordret vi bransjeorganisasjonene til å hjelpe å spre informasjonen og å gi en påminnelse om søknadsfristen 15. juni kl. 23:59.  

Det har vært noen reaksjoner på at søknadsfristen var kort og at noen ikke hadde fanget opp muligheten for å søke. 

Signering av aksept og betingelser 
Virksomhetene har signert aksept og betingelsene for å motta tilskudd digitalt, og vi har fulgt opp mange virksomheter slik at dette ble ekspedert raskt fra deres side. Utbetaling ble gjennomført 22.juni.  

Tallenes tale

Antall søkere per område: 

  • Område 1: 58 
  • Område 2: 9 
  • Område 3: 6 
  • Område 4: 10 
  • Område 5: 14 

Innvilget per område 

  • Område 1: 53 
  • Område 2: 9 
  • Område 3: 5 
  • Område 4: 6 
  • Område 5: 4 

Størrelser på tilskudd per område (fra – til) 

Område 1: 48 797 – 196 390 
Område 2: 200 000 – 300 000 
Område 3: 122 000 – 300 000 
Område 4: 200 000 – 300 000 
Område 5: 162 826 – 300 000