Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Arbeidsuke for regionens 10. trinns elever

Skoleåret 2021/22 er over, og mange hundre elever har vært utplassert i arbeidsuke i ulike bedrifter. Tusen takk til alle dere som har tatt vel i mot dem. Over 96 prosent av elevene skriver at de har hatt det bra eller svært bra, noe som er utrolig gledelig og viktig. Nå har du eller din bedrift mulighet til å melde din interesse for å få elev(er) utplassert i arbeidsuka for skoleåret 2022/2023. 

Alle elever på 10. trinn i Kristiansandsregionen har ei uke med arbeidsuke. For de fleste er arbeidsuka det første møtet med arbeidslivet, og det er utrolig viktig at elevene får en god opplevelse. De kommer til å huske denne uka resten av livet, og den betyr mye for videre livsmestring. Her er noe av det elevene sier:

  • Utrolig bra opplevelse, og utrolig gøy på å kjenne på det harde arbeidet!
  • Jeg var veldig glad for at de var gode til å forklare og la meg gjøre noe seriøst og ikke bare rydde.
  • Alle som jobber der, tok meg veldig godt imot og det var en trivelig arbeidsplass.
  • Lederen var hyggelig og god å snakke med.

Rådgiverne i skolen er svært takknemlige for den viktige jobben som gjøres i bedriftene. Nå planlegges et nytt skoleår, og nå har din bedrift anledning til å melde sin intresse for å ta i mot elever for skoleåret 2022/2023. Arbeidsuka kan være en god rekrutteringsarena og kan bidra til at elevene får innsikt og erfaringer med arbeidslivet generelt, og kjennskap til ulike bransjer og bedrifter spesielt. Mange bedrifter forteller at de har fått tak i både dyktige sommervikarer, ekstrahjelper og fremtidige arbeidskollegaer på denne måten.

Når det gjelder skoleåret 2022/23 blir arbeidsukene fordelt på 12 uker. Det er ca. 1700 elever fra 10. trinn fra Kristiansand, Vennesla og Høvåg som skal ut i lokale virksomheter. Vi har også noen flerspråklige ungdomsskoleelever, som er i alderen 15-24 år.

  • Høsten 2022: ukene 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
  • Våren 2023: ukene 2, 3, 4, 5

Du kan melde din interesse ved å fylle ut dette skjemaet innen fredag 5. august 2022

 

Hva innebærer det, rent praktisk?

Alle 10. klasses elever i Kristiansandsregionen har ei uke med arbeidsuke. Det betyr at de utplasseres i arbeidslivet utenfor skolen, og det er skolens ansvar å ordne arbeidsplasser for elevene. For at ikke bedriftene skal måtte forholde seg til alle skolene i regionen, er det ansatt en koordinator som har hovedansvaret for å skaffe arbeidsplasser til elevene. Koordinator fordeler så arbeidsplassene til den enkelte skole, hvor rådgiveren overtar det videre arbeid. Den vanlige kommunale ulykkes- og ansvarsforsikring for ungdomsskoleelever gjelder når elevene er utplassert.

I arbeidsuka følger elevene det daglige arbeidet i bedriften. Det er ønskelig/nødvendig at eleven har en egen kontaktperson i bedriften denne uka.

Når bedriften har sagt ja til å motta elev(er): 
Rådgiveren informerer elevene ved den enkelte skole om hvilke bedrifter som har sagt seg villige til å ta imot elever. Elevene setter opp i prioritert rekkefølge hvilke bedrifter de ønsker. Så langt det er mulig, prøver skolen å etterkomme elevenes ønsker. Det kan derfor hende at det ikke melder seg elever til enkelte bedrifter. Dersom så er tilfelle, skal skolen gi bedriften beskjed på forhånd at det ikke kommer noen elev. I de fleste tilfeller kommer det elever. Også da skal bedriften ha beskjed på forhånd. Både eleven og skolens rådgiver skal ta kontakt med bedriften.

Fremmøte på bedriften:
Dersom ikke noe annet er avtalt, møter eleven første arbeidsdag kl.09.00. Det er svært viktig at eleven blir tatt godt imot av kontaktpersonen den første dagen og får en orientering om bedriften, forventninger og arbeidsoppgaver. Eleven har med seg et presentasjonskort med bl.a. opplysninger om skole og ansvarlig rådgiver. Det er ønskelig at eleven får så allsidige erfaringer som mulig.  Eleven vil få besøk av en lærer i løpet av uka.

Arbeidsuka er en viktig del av faget utdanningsvalg, hvor et av kompetansemålene er at eleven skal «tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforsking». Tilbake på skolen diskuterer elevene ulike yrker, forteller om sine erfaringer eller skriver oppgaver og rapporter. Erfaringene fra arbeidsuka er en del av grunnlaget elevene har før de søker seg inn på videregående skole og ei uke de vil huske resten av livet.