Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Universitetet i Agder (UiA)

Universitet i Agder har 13 000 studenter og over 1200 ansatte, og samskaping av kunnskap er universitetets visjon. UiA tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt, og holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

UiA er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Universitetet i Agder er med på å rigge regionen for framtiden, og vi har et tett samarbeid med næringslivet når det gjelder nyskaping og innovasjon.

Årlig utdannes det samlet rundt 1200 læreresykepleiere, ingeniører og personer innen økonomi og administrasjon ved Universitetet i Agder. UiA tilbyr praksisplasser til så mange studenter som mulig, noe som gjør dem mer attraktive for arbeidsgivere etter studiet. Ni av ti av våre studenter får relevant jobb i løpet av det første året etter endt utdanning.

UiA og Studentsamskipnaden i Agder samarbeider for at Sørlandet skal bli kjent som landets beste sted å studere. Studentne ved universitetet er blant landets mest fornøyde, og kan nyte studietiden på  to moderne campuser med kort avstand til sentrum. Få andre universiteter og høgskoler tilbyr tilsvarende mangfold av studentboliger, treningssenter, barnehage, turterreng og kulturhus i nærheten av campus som det du får ved Universitetet i Agder.