Business Region
Kristiansand
Meny

/ Leverandør til Kristiansand kommune

Kristiansand kommunes anskaffelser skjer etter konkurranse. Jo større verdi på det som skal kjøpes, jo strengere er regelverket for gjennomføringen av kjøpet. Difi oppsummerer dette her. For Del I-konkurranser blir det invitert minimum tre leverandører til å levere tilbud. Del II- og III-konkurranser blir publisert i Doffin (Database for offentlige innkjøp), og er dermed åpen for alle. Difi har samlet noen gode råd om det å være leverandør som du kan se i filmen nederst på siden. 

Hva kan kommunen kreve av deg som leverandør?
Avhengig av hvilke behov kommunen skal ha dekket, kan kommunen:  

  • Stille etiske krav 
  • ​Kreve at du er miljøsertifisert 
  • Stille krav om kvalitetssikringssystem
  • Kreve at du aksepterer våre vilkår knyttet til arbeidslivskriminalitet  
  • Kreve at du bruker lærlinger 

Hvor finner du informasjon om Kristiansand kommunes konkurranser?
Kristiansand kommunes konkurranser publiseres i Doffin. Det er mulig å bestille varsling om nye konkurranser.
Alle tilbud skal leveres elektronisk og all kommunikasjon skal skje gjennom verktøyet Mercell.
Sørg for å ha en bruker på vegne av ditt firma klar før tilbudsinnlevering.

Har du en løsning du ønsker å undersøke om kommunen har behov for?
I en verden i en rivende utvikling, er det ikke alltid kommunen kjenner til de beste løsningene på de ulike behovene. Derfor vil vi gjerne høre fra deg dersom du har varer eller tjenester du mener vil forenkle og/eller forbedre kommunens tjenester.

Kontakt Business Region Kristiansand, ved Geir Haugum (971 71 885) for nærmere vurdering.

For mer informasjon, klikk her