Business Region
Kristiansand
Meny

/ Klynger og nettverk

Kristiansandsregionen har et variert næringsliv og flere klynger i verdensklasse. Sterke næringsklynger bidrar til økt regional konkurransekraft og bidrar til kunnskapsdeling og innovasjon. Bedriftene samles også i flere av regionens næringsforeninger som bidrar til samarbeid, felles møteplasser og representerer virksomhetene som helhet.

GCE NODE

GCE NODE

Verdensledende teknologiklynge med leveranser til den globale energi og maritime industri.

Gå til nettsiden

NCE Eyde

NCE Eyde

Næringsklynge for prosessindustrien på Sørlandet som jobber sammen for en bærekraftig og konkurransedyktig industri.

Gå til nettsiden

USUS

USUS

Næringsklynge for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet.

Gå til nettsiden

Digin

Digin

Ledende IKT-klynge på Sørlandet.

Gå til nettsiden

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Landsdelens største næringsforening.

Gå til nettsiden

Palmesus venner

Palmesus venner

Palmesus Sørlandsvenner er et spennende bransjeuavhengig bedriftsnettverk med flere hundre medlemsbedrifter.

Gå til nettsiden

Tre på Agder

Tre på Agder

Et 3-årig prosjekt som har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder.

Gå til nettsiden

Birkenes næringsforum

Birkenes næringsforum

En medlemseiet og partipolitisk nøytral næringsorganisasjon som jobber for næringsutvikling i Birkenes.

Gå til nettsiden

Sørlandsparken Næringsforening

Sørlandsparken Næringsforening

Representerer virksomheter lokalisert i Sørlandsparken utenfor Kristiansand.

Gå til nettsiden

Vennesla Næringsforening

Vennesla Næringsforening

Representerer virksomheter i Vennesla og skal bidra til vekst i næringslivet og sikre og skape nye arbeidsplasser.

Gå til nettsiden

Grimstad Næringsforening

Grimstad Næringsforening

Grimstad Næringsforening har som målsetting å tilrettelegge for at Grimstad kommune skal være et godt sted å etablere og drive næringsvirksomhet

Gå til nettsiden

Vindmuligheter

Vindmuligheter

Nettverket Vindmuligheter skal utvikle attraktive, lønnsomme og fremtidsrettede forretningsmuligheter knyttet til vindkraft.

Gå til nettsiden