Business Region
Kristiansand
Meny

/ Gründer og oppstartshjelp

Gründer- og innovasjonsmiljøene i regionen har god bredde og et stort nedslagsfelt. Kristiansandsregionen har alt fra teknologisk verdensledende testfasiliteter til lavterskeltilbud for studenter og gründere. Det har vært en gledelig utvikling de seneste årene hvor man har sett en rekke nye miljøer komme til, og forskjellige aktører som kan bistå med kurs, programmer eller rådgiving.