Business Region
Kristiansand
Meny

/ Forskning og utvikling

Regionen har sterke forskningsmiljøer og utviklingsfasiliteter med stor variasjon i spesialfelt. Forskningsmiljøene driver med alt fra grunnforskning til oppdragsforskning, og det er stor aktivitet og mye kompetanse hos universitetet og forskningsinstituttene. Det samme er det i Kristiansandregionens næringsliv hvor så mye som 60% av forskningsaktiviteten kommer fra.