Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Reasons to Invest

Det er mange gode grunner til å velge å investere i Kristiansand. Dette er ti av de:

1. Et av de beste stedene for næringsvirksomhet
Verdensbanken rangerer Norge som et av de beste stedene å drive næringsvirksomhet i verden.
 

2. En region som anvender teknologi
Kristiansandsregionen har teknologisk kompetanse med et internasjonalt fokus; bl.a. innen næringer som prosessindustri, olje- og gassproduksjon, fornybar energi, IT og reise- og opplevelsesnæringen.
 

3. Kompetansemiljøer og FoU
Kristiansandsregionen har en sterk tilstedeværelse av nasjonale forskningsinstitusjoner som bidrar til sterke kompetansemiljøer og fokus på FoU.
 

4. Høykompetent arbeidskraft
Universitetet i Agder med sine 13 200 studenter og 1300 årsverk fordelt på to campus er et betydningsfullt miljø for å utvikle høykompetent arbeidskraft.
 

5. Tilgjengelige utviklingsfasiliteter
Miljøer som Mechatronics Innovation Lab og Future Materials tilbyr fasiliteter til testing og utvikling av produkter, prosesser, systemer, tjenester og bærekraftige avanserte materialer for fremtiden.
 

6. Solid økosystem
Velutviklet samhandling mellom forskningsmiljøer, klynger, nettverk, innovasjonsmiljøer og aktører for virkemiddel og finansiering betyr et solid økosystem i vår region.
 

7. Infrastruktur
Med kort avstand til flyplass, motorvei og havn og sin fremskutte beliggenhet på Norges sydspiss er Kristiansand nærmest resten av verden.
 

8. Unikt marked for å bo å leve
Med svært fornuftige og stabile boligpriser så vel som tilrettelagt sykkel-, idretts- og barnehagetilbud er Kristiansandsregionen et fantastisk sted å bo og leve.
 

9. Attraktiv by
I 2018 ble Kristiansand kåret til Norges mest attraktive by. Med nærhet til hav og hei, stort og variert kulturtilbud og ikke minst som barnas by er Kristiansandsregionen et godt sted å være.
 

10. Livskvalitet
Som et av verdens tryggeste, frieste og mest lykkelige land er Norge og Kristiansandsregionen et godt og trygt sted å være.